• – Ungdomsbedrifter i dag er frø som plantes i bakken. De skal tas vare på, og gis den omsorgen de trenger, slik at de kan spire, vokse opp og blomstre ut i de ideene som skal løse verdens utfordringer, skriver Henrik Bruvik. Privat

Vi må vi satse mer på ungt entreprenørskap

DEBATT: Høyre i regjering har gjort mye for at det skal bli lettere å drive og videreutvikle elev- og ungdomsbedrifter, men vi ser at det er enda en vei å gå for å gjøre det bedre.