Chippendales må stoppes

DEBATT: Fredag og lørdag denne uka gjester det mannlige strippeshowet Chippendales byen. Kvinnegruppa Ottar og SV krever at showet stanses.

Publisert: Publisert:

– Når nå Clarion hotell Energy får lov til å skjenke alkohol i forbindelse med Chippendale-showet, så kastes 25 års politisk arbeid med skjenkeregler som ivaretar prinsippet om likestilling, og som sier at vi ikke vil ha salg av kropp og seksuell utnyttelse som underholdningstilbud i vår by, bort, skriver Randi Mobæk. Foto: Facebook

Debattinnlegg

  • Randi Mobæk
    Kvinnegruppa Ottar Rogaland
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Vi er dypt skuffet og sinte over flertallet av Stavanger kommune sine politikere og byens administrasjon, som nå sammen undergraver politiske vedtak. I 25 år har Stavangers skjenkeretningslinjer presisert at det ikke skal gis bevilgning til etablissementer som har stripping og liknende som del av underholdningstilbudet eller driftskonseptet. Av hensyn til økonomien som er knyttet til Stavangers forums messeområde synes det som om det meste «glemmes». Også politiske vedtak. Klage på vedtaket ble behandlet i kommunalutvalget den 18.09. etter initiativ fra SV. Politikerne der var imot at Chippendales skulle opptre til helgen, men de tok ikke det ansvaret de er valgt til å gjøre med å ikke sette foten ned.

Vi mener at målet for feminismen må være full kvinnefrigjøring, ikke delt undertrykking.

Skjenkereglementets intensjon

Kvinnegruppa Ottar minner om at det er 25 år siden den mannlige strippegruppa Chippendales fikk opptre i Stavanger konserthus. Protestene, aksjonene og debatten i forbindelse med dette gjorde at politikerne i byen innførte nye regler i skjenkereglementet nettopp for å forebygge en gjentakelse.

Paragraf 5.2 i skjenkeretningslinjene for Stavanger kommune sier: «Det gis ikke noen type skjenkeløyve til steder som har stripping og lignende som en del av underholdningstilbudet eller driftskonseptet.»

Det at det står «ikke noen type skjenkeløyve» betyr at man verken kan få fast skjenkeløyve til vanlig drift eller ambulerende skjenkeløyve til enkeltarrangement. Og intensjonen politikerne hadde med å eksplisitt nevne både underholdningstilbud og driftskonsept var å signalisere at det ikke spilte noen rolle om stripping/erotisk dans o.l. var et fast tilbud eller enkelthendelser.

Disse formuleringene har beskyttet byen mot etablering av strippeklubber og enkeltarrangementer med stripping eller lignende. Men nå risikerer vi at politikerne åpner for at flere enn Clarion Hotel Energy bryter hinderet.

Åpne for stripping igjen?

Fredag og lørdag denne uka gjester det mannlige strippeshowet Chippendales byen. Kvinnegruppa Ottar og SV har krevd at showet stanses og vil møte opp for å protestere. Stripping og strippeklubber er en del av sexindustrien, hvor kvinner gjøres til en vare. Salg av kropp som såkalt underholdning brukes som virkemiddel for å øke omsetningen av alkohol. Mannlige strippeshow som Chippendales bidrar ikke til likestilling og kvinnefrigjøring, men gjør kvinner til kunder i sexindustrien.

Bare fordi kvinner deltar i sexistiske handlinger betyr det ikke at sexismen forsvinner. Det å la kvinner innta den tradisjonelle mannsrollen som kjøpere av sex, er ikke frigjørende, den bidrar kun til å gjøre kvinner til undertrykkere og bidrar til at menn deler kvinners undertrykking.

Salgsvare

Vi mener at målet for feminismen må være full kvinnefrigjøring, ikke delt undertrykking. Både menn og kvinner bør ha interesse av at begge kjønn frigjøres fra restriktive tradisjonelle kjønnsroller og får frihet til å leve livene sine på den måten de selv ønsker. På samme måte som at vi ikke jubler for at menn utsettes for stadig mer skjønnhetspress og umulige idealer, så jubler vi heller ikke for mannlige strippere. Mannlig stripping bidrar også til å legitimere kvinnelig stripping og til å opprettholde synet på kropp og seksualitet som en salgsvare.

Kvinnegruppa Ottar mener at stripping er stripping uansett om den som utfører handlingen er mann eller kvinne, og at mannlige strippeshow må kritiseres og stanses på lik linje med kvinnelig stripping.

Mindre attraktiv by

Når nå Clarion hotell Energy får lov til å skjenke alkohol i forbindelse med Chippendale-showet, så kastes 25 års politisk arbeid med skjenkeregler som ivaretar prinsippet om likestilling, og som sier at vi ikke vil ha salg av kropp og seksuell utnyttelse som underholdningstilbud i vår by, bort. Det vil gjøre Stavanger til en mindre attraktiv by å bo i for alle og samtidig åpne dørene for en kynisk sexindustri. Det er igjen på tida å protestere så møt opp til demonstrasjon!

Publisert:

Les også

  1. Skal strippebyen bli det nye stempelet på Sandnes?

  2. Rødgrønne kvinner vil ha forbud mot stripping

  1. Debatt
  2. Kvinnegruppa Ottar
  3. Seksuell trakassering
  4. Sex
  5. Seksualitet