SUS vil legge ned langtids psykosepost

DEBATT: Den nye regjeringen har bebuda en opptrappingsplan for psykisk helse, men ressurser til opptrapping av psykisk helsevern må skje nå – før flere tragedier inntreffer og før gode eksisterende tilbud raseres.

«Hvorfor vil SUS legge ned den sengeposten som faktisk gir god langtidsbehandling for personer med alvorlig psykoselidelse?» spør Arnhild G. Ottesen.
  • Arnhild G. Ottesen
    Arnhild G. Ottesen
    Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP) Rogaland
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Hva er det med det psykiske helsevesenet, var tittelen på et debattinnlegg jeg hadde i Stavanger Aftenblad i juli 2019 etter at det i løpet av våren og forsommeren ble begått fire drap av personer med psykiske helseutfordringer - ett i Haugesund, ett på Vinstra, ett på Vigrestad, og to personer ble drept på Sotra. Felles for alle drapene var at pårørende på forhånd hadde varslet og bedt om hjelp for «sine». Mye tyder på at samhandlingen med pårørende var bortimot ikke-eksisterende. Pårørende ble ikke møtt på sine bekymringer, og – det ble ingen debatt av debattinnlegget.

Det logiske ville være å utvide sikkerhetsposten ved SUS, uten å ta vekk eksisterende sengeplasser.

Tragedie for alle parter

Så har pårørendes verste mareritt skjedd igjen, fem personer drept på Kongsberg av person som angivelig er alvorlig psykisk syk. Og igjen er helsevesenet blitt varslet om at mennesket har behov for hjelp og behandling i psykisk helsevern og/eller av psykiske helsetjenester i kommunen. Unødvendig å si at dette er en tragedie for alle parter, også for han som begikk drapene. Men endelig kommer da debatten. Hva er det med det psykiske helsevesenet som ikke greier å fange opp og behandle alvorlig psykisk syke mennesker som potensielt er til fare for seg selv eller andre – til tross for flere varsler?

Flere fagfolk har uttalt seg, kommentert hendelsen og ikke minst stoda for det psykiske helsevernet i Norge. Mange tema er trukket fram, og fagfolk legger vekt på ulike botemidler. Det jeg har oppfattet er lite uenighet om, er uttalelsen rettspsykiater Terje Tørrisen kom med i Debatten på NRK torsdag 21. oktober – Vi trenger psykoseposter som gir behandling over lang tid.

De sykeste av de syke

Og da til poenget: Hvorfor vil SUS legge ned den sengeposten som faktisk gir god langtidsbehandling for personer med alvorlig psykoselidelse? Til denne posten kommer de sykeste av de syke innen psykisk helse. Hit kommer de som har mistet hjem, kjæreste, jobb, nettverk, og til en viss grad håp om at livet noen gang skal kunne bli bedre. De er alvorlig syke, mange ruser seg i tillegg, og noen har utøvd vold.

De kommer til en sengepost med personale som har spesialkompetanse på behandling og omsorg for denne gruppen syke mennesker. Som i 2017 fikk ekstra ressurser for nettopp å kunne gi god behandling til de sykeste av oss, som jobber systematisk for å rekruttere gode fagpersoner, som er absolutt dedikert til å behandle psykoselidelser. Nå står de i alvorlig fare for å legges ned. Hvorfor det?

Jo, SUS har behov for å utvide sikkerhetsposten. Flere personer blir dømt til psykisk helsevern, og det er nødvendig med en utvidet sikkerhetspost. Derfor legges B2, SUS eneste langtids psykosepost, ned. Pasientene som føler seg i trygge omgivelser og godt ivaretatt på B2, skal nå spres rundt på andre avdelinger. Avdelinger som har mindre erfaring med denne type pasienter, og der potensiale for mer bruk av tvangsmidler i behandlingen, er stort. Og tvangsmidler i psykisk helsevern er f.eks. isolasjon, fastholding, beltelegging, korttidsvirkende tvangsmedisinering.

Jeg spør, kan noen svare?

Den nye regjeringen har bebuda en opptrappingsplan for psykisk helse, men ressurser til opptrapping av psykisk helsevern må skje nå – før flere tragedier inntreffer og før gode eksisterende tilbud raseres. Det logiske ville være å utvide sikkerhetsposten ved SUS, uten å ta vekk eksisterende sengeplasser. Svaret blir kanskje som forventa, vi har ikke penger. Men, noe av det første Bent Høie gjorde da han tiltrådte som helseminister, var å sende oppdragsdokument til helseforetakene med beskjed om at veksten i psykisk helsevern skulle være større enn for somatikken. Det er åtte år siden, og fortsatt tilføres flere ressurser til somatisk helse enn til psykisk helse. Hvorfor det? Jeg spør, kan noen svare?

Publisert: