De som planlegger bussveien, bør få med seg leserinnlegg fra lokalkjente

DEBATT: Etter artikkelen om Bussveien i Sandnes torsdag 10. mars synes jeg det er nødvendig med noen opplysninger til politikerne. Planleggerne leser trolig ikke leserinnlegg.

Hvorfor skal det tas mer hensyn til passasjerer i buss enn de som må bruke privatbil for å komme seg til og fra jobb? Disse er vel en like viktig del av samfunnslivet?
  • Olaf Bergland
    Sandnes
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jeg har i ca. 40 år bodd i G. Sandvedsgate med noe utsikt til Roald Amundsens gate som i mange tiår har vært gate for svært mange busser mellom Sandnes og Stavanger. En nabo fant ut at for rundt ti år siden var det cirka 240 busser i døgnet i denne gata.

Selv har jeg både mange ganger tatt buss og kjørt både i rushtiden og ikke opplevd mer stopp i trafikken enn det bussene er ansvarlig for. Innfør parkering forbudt på vestsiden av Roald Amundsens gate, så har dere en fullgod bussvei. Hvorfor bruke enorme pengesummer på å gjøre Strandgata til hovedgate for Bussveien når dette medfører rivning eller redusering av mange hus for å gi plass til bussene?

I fremtiden vil det bli avviklingen av rushtrafikken bli et gedigent problem når Strandgata og Elvegata stenges for gjennomgangstrafikk og denne trafikken skal ledes via Roald Amundsens gate, Langgata, St. Olavs gate og Storgata, og møter den store trafikken i Oalsgata.

For meg virker det ikke som om politikere eller planleggere ved selvsyn har sett når det har vært stengning av Elvegata, for eksempel i forbindelse med Blinkfestivaler. Det blir store køer som er totalt unødvendige, men det ser ut til at privatbilisme og næringstransport må lide. Hva er den gode begrunnelse for stenge permanent for gjennomkjøring i Elvegata?

Her er et lite tips som gjelder sykkelvei. Jeg bor i dag i en leilighet med utsikt til sørlige del av Strandgata og krysset ved Langgata. Spesielt på sommerstid er Strandgata brukt av utrolig mange syklister og i helgene er store grupper syklister ute på trening. I Oalsgata har jeg ikke sett noen syklist.

Hvorfor skal det tas mer hensyn til passasjerer i buss enn de som må bruke privatbil for å komme seg til og fra jobb? Disse er vel en like viktig del av samfunnslivet? Tenk på alle som skal hente barn i barnehage eller SFO ved dagens slutt og som blir sittende i en irriterende bilkø og kanskje ikke rekker å hente sine avkom i tide? Dere som bor på østsiden av Sandnes sentrum kan se fram til mange lange stunder i bilkø om ettermiddagen.

For meg virker det ikke som om politikere eller planleggere ved selvsyn har sett når det har vært stengning av Elvegata, for eksempel i forbindelse med Blinkfestivaler.
Publisert: