Har hatt systematisk oppfølging av Boganes sykehjem

«Stavanger kommune har hatt jevnlige tilsyn med sykehjemmet, og jevnlige møter med de ulike leverandørene som driftet sykehjemmet», skriver Helge Dragsund.

Debattinnlegg

  • Helge Dragsund
    Kommunalsjef, helse og omsorg i Stavanger kommune
Publisert: Publisert:

DEBATT: Viser til debattinnlegg i Aftenbladet 10. september med tittelen «Vi stusser på journalistenes kilder og vinkling» av Torbjørn Furulund, bransjedirektør for helse og velferd i NHO Service og Handel.

I innlegget kommenterer Furulund Aftenbladets artikkelserie om private aktørers rolle i velferden. Han referer til at journalistene i Investigate Europe som står bak artikkelserien, skriver at Stavanger kommune ikke har hatt tilsyn med Boganes sykehjem mer enn èn gang mens det var i privat eie. Dette beror på en misforståelse.

I artikkelen står det «Boganes sykehjem var kommersielt drevet i 14 år. I den perioden var det bare ett tilsyn». Det vises her til at det var ett tilsyn fra statsforvalteren i den perioden sykehjemmet var privat drevet. Stavanger kommune har hatt jevnlige tilsyn med sykehjemmet, og jevnlige møter med de ulike leverandørene som driftet sykehjemmet.

Hyppigheten har vært styrt av behovet. Oppfølging, tilsyn og møter har skjedd alt fra en gang i måneden til en gang i halvåret. Som en del av kontraktsoppfølgingen leverte sykehjemmet halvårsrapporter om blant annet bemanning og intern kvalitetskontroll. I tillegg har det vært en tett og god uformell dialog begge veier mellom sykehjemmet, og Stavanger kommune ved behov. Pårørende har også tatt kontakt med kommunen når de har hatt behov for det.

Stavanger kommune har derfor hatt en systematisk oppfølging av sykehjemmet, med kontroll av bemanning og andel faglært arbeidskraft. For Stavanger kommune har det vært viktig å sikre at beboerne fikk tjenester av god kvalitet, og at bemanningsnormen ble fulgt.

Kommunalsjef helse og omsorg i Stavanger kommune Helge Dragsund

Publisert:
  1. Debatt

Mest lest akkurat nå

  1. 68 Nortura-ansatte mister jobben på Forus: – En ned­slående beskjed

  2. Nå får du 1200 kroner for fire piggdekk i Stavanger

  3. – Aftenbladets forside er ikke avisen verdig

  4. Den draps­siktede fra Kongs­berg bodde i Stav­anger

  5. Reagerer på skilting: Steinar Johansens helgetur til Stavanger ble brått dyrere enn forventet

  6. 33-åring nekter straff­skyld for drap på 69 år gammel bekjent