Ta samfunnsansvar som Visa og MasterCard, sammen kan vi stoppe pornokulturen!

DEBATT: Alle gode krefter i samfunnet må nå gå sammen om å bekjempe pornokulturens overgrep. Vi i Ottar bidrar gjerne med vår kompetanse.

Dersom ikke politiet hadde prioritert å forebygge, avdekke, etterforske og føre nettovergrep for retten, hadde porno- og prostitusjonsmarkedet kunne fortsette i det skjulte med sin forføring av barn til å sende dem nakenbilder og presse dem til fysiske overgrep.
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Operasjon Spiderweb i Sør-Vest politidistrikt har nok en gang avslørt saker som gjelder seksuelle nettovergrep mot barn. Kripos varsler også i mai om en stor økning i antall overgrepssaker de siste år. Fra 500 saker i 2020 til over 2000 i – 21. Omfanget og alvorligheten i sakene begynner nå å bli dokumentert og offentliggjort. I fjor ble det anmeldt 16.5 prosent flere seksuallovbrudd i Norge enn året før. Konsekvensene av pandemien har altså også ført med seg mer vold mot kvinner og barn.

Av disse overgrepene gjaldt en tredjedel lovbrudd mot barn. Seksuallovbruddene gjelder alt fra deling av overgrepsmateriale, seksuell krenkende adferd, seksuell handling, seksuell omgang og voldtekt. Kripos informerer om noen av de metodene som overgripere bruker. Personer med en seksuell interesse for barn tar ofte kontakt i offentlige chatterom. Deretter forsøker de å få barna over på nettjenester der de kan kommunisere én-til-én. Tjenester som Snapchat, Skype og Instagram går igjen i mange av disse sakene på nett. Men vi vet at også kontoer på Tiktok brukes til det samme.

Porno lyver om sex

Det er stor grunn til å anta at dette bare er «toppen av isfjellet». Dersom ikke politiet hadde prioritert å forebygge, avdekke, etterforske og føre nettovergrep for retten, hadde porno- og prostitusjonsmarkedet kunne fortsette i det skjulte med sin forføring av barn til å sende dem nakenbilder og at de deretter kan bli presset til fysiske overgrep.

Vi i Kvinnegruppa Ottar har i mange år advart mot hvordan pornografi og pornokultur påvirker samfunnet på en negativ måte. Nettpornoen erotiserer vold, overgrep og andre alvorlige krenkelser. I Redd barnas rapport fra 2020 «Et skadde bilde av hvordan sex er». problematiserer både ungdom og fagpersoner effektene av porno. Pornobruk gjør oss mindre empatiske, flytter tålegrensene og påvirker de seksuelle tenningsmønstrene. Jenter som ser grenseoverskridende porno, er mer utsatt for overgrep. Gutter som ser grenseoverskridende porno, er mer utsatt for å begå overgrep. Porno lyver om hva sex er og kan være, og det påvirker den enkeltes holdninger og handlinger. Særlig påvirker det barn og unge som ikke har forutsetninger for å kunne gjennomskue pornografiens forføringer.

NRK sin nye serie «Porno 2022» bekrefter våre bekymringer både når det gjelder innhold, tilgjengeligheten og effekten av at barn og unge lever i en pornofiksert kultur. Samfunnet svikter om vi ikke setter inn tiltak for å forhindre og stoppe en slik overgrepskultur. Kvinnegruppa Ottar påpeker at nettleverandører må nå ta sin del av samfunnsansvaret og stenge ute pornoindustrien.

Dette må gjøres

Visa og MasterCard har brutt samarbeidet med Pornhub, og når de kan gjøre noe slikt, kan også nettleverandørene bidra. Justisministeren har nylig hatt møte med Vipps for å diskutere hvilke andre tiltak tjenesten kan gjøre for i kampen mot overgrepene. Det er gode initiativer, men vi trenger en samlet nasjonal innsats for å forebygge pornokulturenes overgrep. I utformingen av en slik handlingsplan deltar vi gjerne med vår kompetanse og gjentar våre krav:

En umiddelbar innføring av nettpornofilter på alle offentlige arenaer der barn og ungdom er. Nettleverandører må stenge ute porno- og prostitusjonsbransjen. Det må innføres aldersverifisering ved innlogging på nettpornosteder gjennom bruk av BankID. Pornokritisk kunnskap må bakes inn i læreplaner i grunnskole og videregående opplæring. Seksualundervisningen i skolen må styrkes. Fagpersoner som jobber med barn og unge skal ha kompetanse om porno og pornoavhengighet. Det må utvikles tilbud til barn som utvikler pornoavhengighet, og disse skal være godt kjent blant pedagoger, helse- og sosialarbeidere. Barn har rett til en pornofri barndom! Pornoindustrien skal ikke definere barns seksualitet – den skal de definere selv.

Publisert: