Hvorfor er mangfold viktig for å få til lykkeland 2.0?

DEBATT: Flere studier peker på at mangfold fremmer innovasjon, bedrer beslutningsprosesser, gir økning i produktivitet, gir bedre risikostyring og bedrer arbeidsmiljøet.

«Anna Hellevik» (Anne Regine Ellingsæter) i «Lykkeland» fikk ikke jobb i OD før hun jukset seg inn som «Arne Hellevik». Da fikk hun vist hvordan det er – at flinke kvinner er like flinke som flinke menn.

Debattinnlegg

 • Ann Sesilie Tekfeldt
  Industri Energi
 • Alida Domaas
  Industri Energi Ung
 • Maria Barstad Sanner
  Norsk olje og gass
 • Nina Håland
  Petro Ladies Club
Publisert: Publisert:

Anne eller Arne? I NRK-serien «Lykkeland» ser den godt kvalifiserte «Anna Hellevik» seg nødt til å bytte navn til «Arne» for å få seg jobb i Oljedirektoratet (OD). I etterdønningene av dette har flere kjente og ukjente fjes byttet navn til «Arne» på LinkedIn for å sette søkelyset på ulikestillingen i næringslivet. Blant norske toppledere er det flere med navn Arne enn det er kvinner på topp 100.

Heldigvis har det skjedd mye i industri- og energisektoren siden 1970-tallet, men vi har fortsatt en vei å gå for å få til et mer mangfoldig arbeidsliv.

Les også

Med Arne Erna Solberg for likestilling

Les også

Med Arne for likestilling

Mangfold lønner seg

Alle tjener på mangfold. Flere studier peker på at mangfold fremmer innovasjon, bedrer beslutningsprosesser, gir økning i produktivitet, gir bedre risikostyring og bedrer arbeidsmiljøet. Dette er egenskaper og suksesskriterier vi må sikte etter når vi skal bygge opp næringer innenfor hydrogen, havvind, karbonfangst og -lagring og batteriproduksjon.

Eller sagt på en annen måte: Når vi skal bygge Lykkeland 2.0.

Men hvordan står det til med kjønnsmangfoldet i arbeidslivet? Det er allment kjent at kvinner ofte velger utdanning innen helse- og sosialsektoren, mens vi ofte finner menn innenfor industri og teknologi. Tall fra SSB fra 2021 viser at kvinner utgjorde rundt 24 prosent av arbeidsstyrken i industrien. I helse- og sosialsektoren var nærmere 80 prosent kvinner.

Dette er ikke bare en trend i Norge, men på verdensbasis. Tall fra World Petroleum Council (WPC) og Boston Consulting Group viser at 75 prosent av de ansatte i helse- og sosialfag på verdensbasis er kvinner, mot 22 prosent kvinner i olje- og gassektoren. Europa topper med 33 prosent kvinner i olje- og gassektoren, Asia kommer dårligst ut med kun 8 prosent kvinner.

Les også

Hvordan utenlandskfødte menn og mangfold bidrar til innovasjon, spesielt i bedrifter i distriktene

Opp til kvinnene også

Vi trenger mer enn at arbeidsgivere har strategier og gode intensjoner for å gi kvinner karrieremuligheter i industri- og energisektoren, vi trenger også at flere kvinner søker seg dit. Færre jenter enn gutter velger teknologi- og industrifag både på yrkesfaglig og universitetsnivå. Selv om antallet jenter som søkte på teknologi- og industrifag på yrkesfag økte betraktelig i 2021, ligger fortsatt andelen på 10 prosent og på universitetsnivå lå andelen kvinner som studerte innenfor naturvitenskapelige fag på 34,7 prosent i 2020.

Vi trenger rollemodeller. Hvis du ser noen som har fått til noe du ønsker deg selv er det lettere å ta steget ut i det ukjente, og heldigvis har vi mange gode rollemodeller i industri- og energisektoren. Både til lands og offshore har vi mange dyktige kvinner som er gode rollemodeller for sine yrker. Disse er viktige å belyse for å få flere til å søke seg til bransjen.

I kjølvannet av dette har for eksempel Petro Ladies Club blitt etablert – et nettverk som har fokus på å styrke mangfold i bransjen, og som aktivt jobber sammen med aktørene i bransjen for å bidra til endring , jevnfør rapporten «Untapped reserves» fra WPC og Boston Consulting Group.

Informasjon og veiledning

Samtidig vet vi at det allerede gjøres mye for å bedre statistikken. Blant annet arrangerer flere universiteter egne samlinger og konferanser for kvinner som velger teknologifag, og NHO har i flere år arrangert «jenter og teknologi»-dager for jenter i ungdomsskolen og videregående for å få flere til å søke seg til real- og teknologifag.

I samme rapport har de undersøkt hva kvinner i ulike olje- og gasselskaper ser på som hindringer i karrieren. Undersøkelsen viser at 43 prosent av de spurte mente at lite informasjon om muligheter er en utfordring. Samtidig peker flere kvinner på at mangel på veiledning og støtte, blant annet fra ledere, setter en hinder i karrieremulighetene. Alle disse utfordringene er noe som kan løses, blant annet har flere bedrifter og nettverk vært tydelige stemmer med søkelys på hva en kan gjøre for å bedre mangfold hos seg – for det skapes ikke endring uten handling.

Vi har ikke alle tiltakene som skal til for å bedre kjønnsmangfoldet i industri- og energisektoren, men det vi vet er at mangfold lønner seg. Mangfold gir styrke, skaper kreativitet, innovasjon og bedre arbeidsmiljø. Og derfor må vi sette mangfold høyt på agendaen hver eneste dag, – for det er slik vi skaper et Lykkeland 2.0.


Les også

 1. Han er første mann i en spesiell stilling og er ikke redd for en fight

 2. 17 nybakte mødre har blitt til kunst – her er historien til fire av dem

Publisert:
 1. Likestilling
 2. Kvinnedagen (8. mars)
 3. Kjønnsmangfold
 4. Arbeidsliv
 5. Mangfold

Mest lest akkurat nå

 1. Kilder: - Østenstad blir Braut Haalands «pengemann»

 2. Måkenachspiel etter Gladmaten

 3. Styreleder i Stavanger-hotell tiltalt for skattefusk

 4. Konflikt hos Kverneland - ansatte jobber for halv maskin

 5. Milliongebyr til Bli Vakker, Blush og Coverbrands etter Black Week

 6. Kristoff trygt i mål etter søkkvåt tempo: – Det er i morgen Touren starter for meg