Hvem tar feil om sekstimersdagen?

DEBATT: Det som kunne vært en god debatt om framtidens arbeidsliv ble dessverre preget av bevisst feilinformasjon fra opposisjonen under behandlingen av et prøveprosjekt om sekstimersdag i Stavanger kommune.

Debatten i utvalget fulgte kjente partilinjer hvor Høyre, Venstre og Frp var tydelig imot et slikt forsøk, mens partiene på venstresiden (Rødt, SV og Ap) argumenterte for.
  • Sara Mauland
    Gruppeleder for Rødt i Stavanger
  • Ingrid Vikse
    Kommunestyremedlem for SV og medlem av Utvalg for arbeidsliv og lønn
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Mandag 8. november behandlet Utvalg for arbeidsliv og lønn denne saken, etter en bestilling fra flertallspartiene i Stavanger.

Mer enn 100 år etter at arbeiderbevegelsen kjempet igjennom 8-timersdagen bør det være mulig å tenke seg en ny arbeidstidsreform. 6-timersdagen kan føre til at flere klarer å stå i arbeid lenger, særlig i fysisk tunge yrker, som innen helse, der flere merker slitasjen på kroppen og ikke klarer å være i arbeid til nådd pensjonsalder. For disse gruppene kan 6-timersdagen være en viktig bidragsyter til å endre dette. Det handler ikke om at det er behagelig for folk å jobbe litt mindre, som Høyres Hilde Karlsen innledet møtet med.

Debatt langs partilinjene

Debatten i utvalget fulgte kjente partilinjer hvor Høyre, Venstre og Frp var tydelig imot et slikt forsøk, mens partiene på venstresiden (Rødt, SV og Ap) argumenterte for. For oss som overvar debatten blir konklusjonen at høyresiden er villig til å forvrenge fakta og overse alle positive erfaringer fra tidligere prøveprosjekt i sin motstand, eller feilaktig påstå at positive effekter ikke finnes.

Det ble for eksempel sagt av Venstres Mette Vabø at prosjektet med 6-timersdag på Tine Heimdal, som nå er avsluttet, var mislykket. Fakta er at prosjektet, som varte i 13 år, var svært vellykket sett fra de ansattes synspunkt. Det var så vellykket at når ledelsen ville avslutte prosjektet, protesterte de ansatte. De tilbød seg både å øke arbeidstida med en halvtime hver dag, og å gå ned i lønn for å redde ordningen. Men de nådde ikke frem.

Christine Hartvigsen fra Frp hevdet at Finansdepartementet hadde anslått at en generell innføring av 6-timers arbeidsdag ville føre til at man måtte kreve inn mer skatt for å dekke utgiftene. Det stemmer, så sant all økonomisk vekst i samfunnet de neste årene skal tas ut i form av økt forbruk.

Må vi øke forbruket så mye?

Departementet har også regnet ut at med 6-timersdag vil forbruket «bare» øke med 25 prosent i 2060, mot en økning på 60 prosent uten 6-timersdag. Så er spørsmålet om vi trenger å øke forbruket så mye som det Finansdepartementet har lagt opp til?

Det har også vært forsøksordninger med 6-timersdag i både Bergen, Trondheim og Oslo. Fra prøveprosjektet i Oslo rapporterte de ansatte om økt trivsel, at de hadde mer overskudd og var bedre restituert når de møtte på jobb. De hadde mer tid til å trene, mer tid til å ta etter- og videreutdanning, og sa at de gikk hjem med en god følelse etter arbeidsdagen.

Lignende tilbakemeldinger kom fra ansatte i Bergen. Der sa 80 prosent seg enig i at 6-timersdagen var et fornuftig tiltak for å beholde seniorer i arbeidslivet, og nesten 90 prosent vurderte 6-timersdag som et fornuftig tiltak for å redusere sykefravær. Vi skjønner ikke helt hvordan denne typen tilbakemeldinger tolkes som at det ikke finnes noen positive resultater fra tidligere prøveprosjekt?

Vi trenger flere fakta

Når politikerne fra Venstre, Høyre og Frp lurer på om vi ikke kan høre mer på faglige anbefalinger basert på erfaringer fra tidligere prosjekt, kan jo vi spørre tilbake om vi ikke da også skal basere oss på hva de ansatte faktisk sier om sine erfaringer? For her virker det som om det eneste synspunktet som verdsettes, er arbeidsgivernes sin side av saken. I så fall er dette et tydelig bevis på at partiene V, H og Frp stiller seg på arbeidsgivernes side, og at ansattes synspunkter ikke blir hørt eller ikke er verdt å ta på alvor.

På tross av de nevnte prøveprosjektene finnes det i dag ikke nok forskning og kunnskap om effektene av 6-timersdagen. Derfor mener vi det vil være bra om Stavanger kommune kan bidra til at vi får mer kunnskap når vi skal planlegge for framtidens arbeidsliv. Vi tar gjerne en debatt om 6-timersdagen, men da forventer vi at den er basert på fakta, og at den også tar hensyn til arbeidernes synspunkt.

Publisert: