Å på ny trekke storspoven inn i debatten om turstien er komisk

DEBATT: Storspoven er ikke og vil heller aldri bli en fast hagefugl i Gauselvågen.

Jeg har lagt merke til at rødlistede arter nå ofte blir brukt som et argument i saker om utbygging. I Gauselvågen er jeg ikke i tvil om at juristene rett og slett misbruker rødlisten.

Debattinnlegg

 • Yngvar Bokn Johnsen
  Yngvar Bokn Johnsen
  Stavanger
Publisert: Publisert:

I mai 2016 hadde SA et stort oppslag om at en rødlistet storspove var observert i en hage på Gausel. Det ble en intens debatt, der blant annet undertegnede i sitt innlegg forklarte at vadefuglen storspove aldri hadde vært, og aldri ville bli, noen hagefugl. De storspovene som måtte være sett i området var nok typisk på vei til eller fra sørlige i Europa.

For 60 år siden var Gauselvågen et viktig næringsområde for vadere på trekk. Det ble arrangert ekskursjoner i regi av Norsk Ornitologisk Forening fordi det var en kjent rasteplass for store mengder vadere. Så kom oljealderen med plattformbygging og siden en enorm utbygging av næring og bolig.

En komisk debatt

Det er altså mange tiår siden området hadde noen som helst betydning for storspoven og andre vadere. For ornitologer fortonet debatten om storspove i hagene langs den planlagte stien seg som lettere komisk. Der finnes overhodet ingen faglig grunn for å blande storspoven inn i den tiår lange striden om turstien.

Ecofact mener at «turveien vil skape en klar barriereeffekt for storspovene.» Hva som menes med en slik setning er umulig å forstå. Men det viser i alle fall at Ecofact ikke har noen ornitolog blant sine fagfolk.

Ecofact sier også at «de sky spovene våger seg inn her for næringssøk vinterstid». Nei, de gjør ikke det. De trekker mot sør, og hvis de blir forstyrret på Gausel, så er de på minutter ute langs Jærkysten og finner næring. Jeg ringmerket selv to spover på Revtangen en gang, og dagen etterpå ble begge fanget ved Limfjorden i Danmark. Det er ingen spover som er avhengig av befolkede Gausel for å overleve.

Konklusjonen i rapporten er at storspoven vil slutte å beite i hagene dersom turveien blir etablert, og at dette vil føre til «svært alvorlig miljøskade». En slik konklusjon er ingenting annet enn en udokumentert påstand uten den minste bakgrunn i kunnskap.

Les også

Rødlistet fugl nytt hinder i Gauselvågen?

Misbruk av rødlisten

Jeg har lagt merke til at rødlistede arter nå ofte blir brukt som et argument i saker om utbygging. I det konkrete tilfellet er jeg ikke i tvil om at juristene rett og slett misbruker rødlisten. Klart at storspoven er rødlistet, men turstien på Gausel har ingenting med det å gjøre. Enhver fagornitolog vil bekrefte at bestanden av storspove overhodet ikke blir berørt om stien blir bygget eller ei.

Hvorfor dukker denne kuriøse saken opp i ny forkledning etter at den ble avvist for seks år siden? Det er ikke kommet noe nytt inn i saken. Det beklagelige er at hver gang slike gjengangere tas opp, blir det nye runder med utredninger og juridiske betenkninger.

Slik har det vært siden bystyrets vedtak i 2010. Jeg var ikke optimistisk med tanke på framdrift den gang. Turstien var allerede blitt «mat» for mange jurister. Men at vi etter 12 år med politisk og juridisk saksbehandling fortsatt driver med omkamp om den stakkars storspoven er nesten tragisk. Storspoven er heldigvis uvitende om dette, for den er ikke til stede.

Det er ingen spover som er avhengig av befolkede Gausel for å overleve.

Les også

 1. Ny runde om storspoven i Gauselvågen: Grunneiere ber på nytt om at turveien flyttes bort fra stranden

 2. Bøndene må gi vipe, storspove og sanglerker plass på jordene sine

Publisert:
 1. Gauselvågen
 2. Debatt
 3. Utbygging

Mest lest akkurat nå

 1. Fiskepiren stenges, ventende henvises til kjøpesentre: Uverdig, mener varaordfører i Suldal

 2. Mopedulykke i Eigersund - lettere skadet

 3. - Jeg har vært mer lettet enn glad i dag

 4. Regjeringen flytter strømstøtten en måned fram - og vurderer å begrense strømeksporten

 5. Guardiola sammenligner Haalands mentalitet med Messis: – Jeg er veldig glad på hans vegne

 6. Det er kult å bo i London, men det koster skjorta