La Tastaveden skole leve!

TASTAVEDEN: Jeg ble rett og slett sjokkert da kommunedirektørens forslag til budsjett kom på bordet og rehabiliteringen av Tastaveden ungdomsskole var erstattet med nedleggelse.

Det finnes ingen skolefaglige grunner til å legge ned Tastaveden. Tasta har behov for to ungdomsskoler. Både Tastaveden og Tastarustå er gode, velfungerende skoler, med passende størrelser og med god kapasitetsutnyttelse.

Debattinnlegg

 • Geir Stian Sigurdsen
  Stavanger
Publisert: Publisert:

Først og fremst, begynner jeg å lure på hvem det er som sitter i førersetet i Stavanger kommune, er det politikerne eller administrasjonen? Her fremstår det som kommunedirektøren gang på gang velger å se bort ifra politiske vedtak, og heller gjenta sine egne forslag, som man tidligere har konkludert med ikke er gode nok.

Tasta må ha to ungdomsskoler

At politiske vedtak blir fulgt opp er en selvfølge i et demokratisk samfunn, og bør vel således også kunne være å forvente i Stavanger. Nok om det, kjernen i saken her er at forslaget er dårlig, noe de tidligere vedtakene viser. Det finnes ingen skolefaglige grunner til å legge ned Tastaveden. Tasta har behov for to ungdomsskoler. Både Tastaveden og Tastarustå er gode, velfungerende skoler, med passende størrelser og med god kapasitetsutnyttelse.

At man får betydelige større problemer med miljøene ved større skoleenheter, er hevet over enhver tvil. Jeg kan ikke forstå hvorfor man skulle velge å gå en slik vei. Det ser heller ikke ut til at kapasitetsoppdekningen kommunedirektøren legger opp til ved utbygging av Tastarustå, vil kunne ta imot nok elever. Dermed unngår en ikke kapasitetsproblemer både der og på Kannik, både nå og ikke minst i fremtiden. Disse kapasitetsproblemene vil ramme alle de nærliggende skolene ved flytting av grenser på skolekretsene på sikt.

En god og trygg skole

Jeg har selv en ungdom som nå snart er ferdig på Tastaveden, og både han og vi, har svært positive erfaringer med skolen. Det er en mening vi deler med de aller fleste etter min oppfatning. Vår gutt sier selv at han er glad for at han fikk gå på Tastaveden, og ikke måtte på en storskole på Kannik eller Rustå.

Ungdommene våre har behov for trygghet, et sted å føle seg hjemme, da forstår vel alle at det er best for ungdommene våre å gå på en skole der de kjenner navnene på sine medelever, kjenner lærerne, og der rektor kjenner deg igjen og kan navnet ditt, når du treffer han på gata. Dette er viktige ting som ikke kan budsjetteres bort og som ikke kan erstattes med utbygginger på andre skoler. Resultatene til skolen er gode, og at man «produserer» elever som lykkes videre i skolegangen sin bør være grunn nok i seg selv til å beholde skolen.

Skolen er et samlingspunkt også utenom skoletid, og jeg observerer daglig at det blir spilt basketball og fotball, og at det er en kjekk og positiv møteplass der det er mye aktivitet og lek. Man forstår at det må gjøres prioriteringer, men at skolene skal være en post å gå til når man trenger å kutte i investeringsbudsjettet eller å flytte penger, fører oss i helt feil retning.

Å spare seg til fant

Jeg sliter med å se hvordan de folkevalgte skal kunne rettferdiggjøre et slikt steg når jeg leser i partiprogrammene deres. Jeg ser at kommunedirektøren antar at en kan få inn 60 millioner ved et salg av Tastaveden, men det er et tall det bør stå store spørsmålstegn bak. Her tror jeg administrasjonen bruker tall som passer for å pynte bruden, og som ikke nødvendigvis er en realistisk pris en kan oppnå ved salg av kun skoletomta.

De folkevalgte bør også tenke over at en lager seg et kjempeproblem om en legger ned Tastaveden, selger området, og siden opplever kapasitetsproblemer i bydelen. Det vil det da være svært vanskelig og svært kostbart å skulle finne tomt til en ny skole, og en vil til slutt ende opp med en betydelig dyrere og dårligere løsning enn den som fremstår som den eneste riktige; å la Tastaveden skole leve.

Publisert:
 1. Skole og utdanning
 2. Skole
 3. Stavanger kommune

Mest lest akkurat nå

 1. Navnet på omkommet MC-fører i Sandnes frigitt

 2. Denne leverandøren har de minst fornøyde kundene

 3. Rennfast: – Løftebrudd om bergingsbil

 4. Maria fikk nesten ikke puste da hun trente. Hun fikk diagnosen mange har, men få kjenner til

 5. Uhrenholdt Jacobsen & co tapte voteringen: – Det er ingen tvil om at det blir press på utøverne

 6. Alle i Sandnes fikk uvanlig papiravis mandag