Næringslivet i Sør-Rogaland er mye mer enn olje

Uheldig bruk av regnskapstall gir et feilaktig bilde av variasjon og bredde i regionens næringsliv, noe som kan svekke omdømmet vi trenger for å trekke til oss unge talenter og attraktive arbeidstakere.

Aftenbladets oversikt over verdiskapingen som kommer fra selskapet med hovedkontor i regionen var misvisende. Næringslivet er langt mer variert. Lyse er et av selskapene som ikke ble ytt rettferdighet, ifølge innsenderen. Foto: Jonas Haarr Friestad

Debattinnlegg

 • Harald Espedal
  Styreleder i Lyse og Sandnes Sparebank
Publisert: Publisert:

Aftenbladet hadde lørdag 7. november en artikkel om næringslivet i Stavanger-regionen som handlet om hvor stor del av landets verdiskaping som kommer fra selskaper med hovedkontor i regionen. Tallet er imponerende og bekrefter at regionen har et livskraftig og lønnsomt næringsliv.

Listen er ikke korrekt

Imidlertid ble det videre i artikkelen vist til at av de 20 største virksomhetene med hovedkontor i regionen, kom den største utenom olje- og gassindustrien først på 16 plass (Skretting). Dette var basert på en rangering lagt fram som en del av en «Økonomisk Rapport for 2020», som er utgitt i samarbeid mellom Universitetet i Stavanger/Handelshøgskolen og Næringsforeningen i Stavanger-regionen.

Problemet er bare at denne oversikten ikke er korrekt. UiS og Næringsforeningen har dessverre tatt utgangspunkt i selskapsregnskapene og ikke konsernregnskapene når de har presentert og rangert selskapene. Dette er ikke den vanlige (og riktige) måten å se på størrelsesforhold mellom
bedrifter på. Det vanlige (og riktige) er å basere seg på konsernregnskapene, fordi de økonomiske tallene for konsernet gir uttrykk for denne bedriftens samlede størrelse og økonomiske slagkraft.

Metoden som Universitetet og Næringsforeningen har valgt gjør at en rekke av de viktigste konsernene i regionen kommer langt bak på listen, typisk nok når det største datterselskapet i konsernet dukker opp. Listen slik den nå framstår, og som Aftenbladet bygger sin reportasje og konklusjoner på, viser at 15
av regionens 20 største bedrifter er datterselskaper av utenlandske eller Oslo-baserte konsern.

Let i de rette tallene

I realiteten forteller dette ikke annet enn at utenbys konsern typisk organiserer sin virksomhet i vår region i ett selskap, mens regionbaserte konsern organiserer sin virksomhet i mange operative datterselskaper. Undersøkelsen viser dessuten at 15 av de 20 største selskapene har sin virksomhet innenfor olje- og gassvirksomheten, men det er bare Equinor og Vår Energi som har sitt reelle hovedkontor her, de andre er som nevnt datterselskaper av utenbys konserner.

Dersom en derimot hadde basert undersøkelsen på konsernregnskapet, ville en ha fått fram et betydelig større mangfold også blant de større bedriftene i regionen. Både SR-Bank og Felleskjøpet ville framstått som de betydelig større selskapene de vitterlig er, samt at for eksempel IKM, DSD, Lyse, Akva Group, Egersund Group og NorDan ville vist igjen mye høyere oppe på listen.

Omdømmet må ikke oljes for mye

Det er riktig at olje- og gassektoren er viktig for oss, men vi behøver jo ikke gjøre den større og mer betydningsfull enn den faktisk er, og «lure» selv en oppegående journalist i Aftenbladet. Fra mitt ståsted ser jeg en region som har et stort og variert næringsliv, også blant de største bedriftene. Jeg ser også en betydelig vilje og evne blant selskaper innenfor olje- og gassindustrien
til omstilling, selv om vi har en lang vei å gå.

Under andre omstendigheter hadde undersøkelsen og konklusjonene vært til å smile litt av, men i den situasjonen regionen befinner seg i, etterlater oversikten og rapporten et feilaktig inntrykk som er alvorlig fordi den forsterker bildet av en næringsmessig ensidig og filialdominert region.

Vi er avhengige av regionens omdømme, blant annet for å tiltrekke oss de beste unge talentene i årene framover, og sikre at disse vil bo og arbeide i regionen. Da er vi ikke tjent med at vi framstilles som mer ensidige og oljetunge enn vi faktisk er.

Les også

 1. Oljetung Stavanger-region: Står for 25 prosent av overskuddet

Publisert:
 1. Næringsliv

Mest lest akkurat nå

 1. Risa har tjent milliardbeløp på vindkraft - nå vil de helst ikke snakke om det

 2. Denne gaven tar helt av: – Dette er all time high. Vi har aldri sett slike tall

 3. Da Tomas (14) landet i denne hoppe­gropen, ble han lam fra halsen og ned

 4. Farse er Jærens mest populære lunsjrett

 5. Go-Ahead kutter avganger på Jær­banen allerede fra fredag

 6. Naboklager førte ikke frem. Omstridt Hundvåg-hus godkjent