«Genius loci» – stedets ånd: Bygninger som dokumenterer vår byhistorie, er en ikke-fornybar ressurs

STAVANGER: Det katolske sykehuset St. Franciskus og Prestegården i Kannik må tas vare på, ikke tukles med.

Utsnitt av «Kapitain» og «Konduktør» K.F. Torstrupps trigonometriske og geografiske oppmåling av Stavanger, datert 1863–1867. Prestegården i Kannik, der Turistforeningen nå holder til, cirka midt i bildet. Til venstre lystgården Engels Minde. Breiavatnet øverst til høyre, Lagård kirkegård nederst til høyre.

Debattinnlegg

 • Per Th. Grimnes
  Per Th. Grimnes
  Sivilarkitekt MNAL, Stavanger
Publisert: Publisert:

En av mine lærere var professor Christian Norberg Schulz. Han introduserte begrepet stedets ånd. Stedskarakter betyr svært mye for oss mennesker, ikke minst tilknyttet eget nærmiljø. Stedsnavn blir over tid en identitetsbærer, derfor reagerer folk når det tukles med navn, når det rives bygg eller når det bygges nytt som plundrer det hele. Det reageres også sterkt når gamle «velklingende» områdenavn strekkes ut over sine historiske grenser som ledd i kynisk markedsføring. Som eksempel kan vi i salgsannonser lese: «Skaff deg en bolig i Paradis», selv om boligen slettest ikke ligger der, men på gamle Lagård, flere hundre meter unna.

«Kannikhøyden»

Det ble straks bråk da kommunedirektøren foreslo navnet «Akropolishøyden» der det planlegges nye bygg tilknyttet Rogaland Teater, Museum Stavanger og Arkeologisk Museum. Kommunedirektøren har nå trukket dette forslaget.

Vi får altså anledning til å drøfte navnespørsmålet i lang tid frametter. Det verserer flere forslag, deriblant «Kannikkhøyden» – ganske interessant.

En kvinne fra en rik ridderslekt på Byre, Margrethe Arnbjørnsdatter, skjenket i året 1322 en stor eiendom til kirken på betingelse av at kannikene ville minne hennes dødsdag med klokkeringing, og ellers lese bønner og holde messer for hennes sjel. Eiendommen inkluderer området som nå venter på et godt navn. Allerede markerer Kannikbekken områdets nordre grense.

Gamle navn fascinerer. De er ikke resultat av nåtidige påfunn. De er forankret i historien og derfor historiefortellende. Kannik går tilbake til katolsk tid. Vi har ikke så mange slik navn i Stavanger, selv om vi er en av Norges syv middelalderbyer. Derfor har navnet «Kannikhøyden» mye for seg.

Det katolske sykehuset og prestegården

Det tidligere katolske sykehuset i Stavanger, tegnet av arkitekten Gustav Helland.

I nyere tid er kirkehistorien ytterligere manifestert i området. Den katolske kirken ble bygget i Kannik, og umiddelbart før krigen var St. Franciskus, det katolske sykehuset, klart for innflytning. Det er, tegnet av arkitekt Gustav Helland, et av byens fineste funkisbygg, vernet inntil den nye Sentrumsplanen åpnet for å rive bygget til fordel for et høyhus – mildt sagt en ulykke.

Dette er et vedtak aldeles på tvers av folkemeningen. Slikt trigger det massive «Arkitekturopprøret», som nå sprer seg til hele landet (ref. Aftenbladet 28. april)

En trigonometrisk oppmåling av Stavanger, foretatt av «Kapitain» og «Konduktør» K.F Torstrupp i tiden 1863–1867, viser at det innenfor det vi kan kalle Kanikkområdet, den gang bare eksiterte to anlegg: Lystgården «Engels Minde» og «Prestegaarden Kanniket».

Førstnevnte er fredet, mens Prestegården er i akutt fare, et særdeles vakkert og historiefortellende bygg, oppført i 1845, senere forbilledlig restaurert og i full bruk. Likevel mener flere politikere at dette kulturminnet kan rives, eventuelt flyttes, til fordel for en massiv utnyttelse av Jernbanetomten.

Den gamle prestegården i Kannik, der Turistforeningen nå holder til, er fra 1845.

Må bevares!

Dette må unngås. Stavanger har ikke flere historiske minnesmerker enn at vi må verne om de vi har. Bygg som dokumenterer vår byhistorie, er en ikke-fornybar ressurs. De må ikke tukles med. St. Franciskus og Prestegården i Kannik må tas vare på.

Vårt nye politiske flertall utfordres!

Les også

 1. – Sandnes tillater for mange kjedelige bygg

 2. Opprør kan bidra til mer levende byer og bedre boforhold

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. Bil på taket i Sandnes - to personer til sykehus

 2. Oppfordret til å avlyse julebord: SUS-ansatte føler seg forskjells­behandlet

 3. Familien på Tasta sparer tusenvis på å gjøre små grep – her er deres – og ekspertens – strømtips

 4. Endelig fikk Støre til noe

 5. Brann i hytte på Tau

 6. Klæbo nekter å gå med skiforbundets nye sponsor