Ikke driv sjansespill med de unge! Støtt rusreformen!

KRONIKK: Vi vil at de unge skal møtes med kunnskap, omsorg og rådgivning – ikke frykt, skremsel og straff.

«Vi må lytte til forskningen og til faglige råd, – og ta beslutninger basert på det beste kunnskapsgrunnlaget. Derfor er det på høy tid å avkriminalisere [bruk av ulovlige rusmidler]», skriver sju pårørende og etterlatte.
 • Ane Ramm
  Pårørende
 • Asmund Torgersbråten
  Pårørende
 • Isak Gundrosen
  Pårørende
 • Lena Solli Sal
  Etterlatt
 • Knut Røneid
  Etterlatt
 • Simon Osen
  Pårørende
 • Randi Margrethe Karlsen
  Pårørende
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg har nylig foreslått hvordan vi kan flytte ansvaret for brukere av ulovlige rusmidler fra justis til helsesektoren. Forslaget etterlater ingen tvil om at bruk og besittelse fremdeles skal være forbudt, og at alle som blir pågrepet blir fratatt rusmidlene de har kjøpt. De får også pålegg om å møte for en rådgivende enhet i kommunen der de får informasjon om skadevirkninger fra rusmidler og tilbud om hjelp.

Dette er en langt smartere modell enn dagens straffepolitikk der vi jakter på både unge og eldre, som gjør alt de kan for ikke å bli oppdaget. Særlig når vi vet at rusbruken har økt kraftig under nettopp et av de strengeste strafferegimene.

Lytt til fagmiljøene!

FNs barnekomité – som påser at FNs barnekonvensjon følges opp – har i en årrekke uttalt at barn som ruser seg, skal behandles som ofre og ikke som kriminelle. Også FNs høykommissær for menneskerettigheter har bedt oss slutte å straffeforfølge barn for rus for at deres rett til helse skal ivaretas.

Norsk Psykologforening er i sitt høringssvar til rusreformen tydelige på at det er kontraproduktivt å straffe unge, da det fører til utenforskap og tapte utdannings- og arbeidsmuligheter.

Barneombudet gjorde det også nylig klart at hun støtter en avkriminalisering, og Landsforeningen for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid støtter rusreformen i sitt høringssvar. De vektlegger særlig at avkriminalisering kan gjøre det lettere å etablere en god dialog med ungdommen.

Selv Riksadvokaten og Advokatforeningen mener nå at tiden er inne for avkriminalisering. Unge må møtes med omsorg og hjelpetiltak, ikke virkemidler som gjør veien ut på skråplanet kortere.

Avdekking, ikke avskrekking

Politiet skal selvfølgelig fortsatt avdekke bruk av ulovlige rusmidler, men dette vil bli lettere etter rusreformen ettersom brukerne ikke lengre trenger å gjøre alt de kan for å unngå å komme i kontakt med politiet.

Det blir også enklere for politiet å reagere overfor brukere siden de ikke lengre må bruke ressurser på å ta blod- og urinprøver, eller foreta inngripende ransakelser, da saken allerede vil være oppklart når dagens mistankekrav for ransaking er oppfylt.

Les også

Roar Mikalsen: «Narkotika: Plakater til opplysning og ergrelse»

Enklere å ta harde kriminelle

Med rusreformen blir det lettere for politiet å få nyttig informasjon siden brukerne ikke lengre vil risikere straff ved å forklare seg om kjøp og lignende. Det blir også lavere terskel for å anmelde straffbare krenkelser til politiet.

Vi kjenner til flere tilfeller av at folk har unnlatt å anmelde lovbrudd til politiet fordi de frykter å selv bli straffet for ulovlig rusmiddelbruk.

For noen år siden kunne dessuten mediene fortelle om en 15 år gammel jente som fikk bot etter å ha anmeldt en voldtekt fordi politiet fant bevis for at hun hadde brukt cannabis da de gjennomgikk mobilen hennes.

Politiet vil kunne fortsette å etterforske salgsnettverk eller skaffe informasjon til barnevernet ved å beslaglegge unges mobiltelefoner gjennom tredjemannsransakelser, men dette skal de kunne gjøre uten å påføre ungdommen en kriminell identitet.

Les også

Tommy Sjåfjell: «Hvem har ansvaret når lovpålagte helsetjenester ikke er der?»

Tør ditt barn be om hjelp?

Vi vet at kriminalisering og frykt for straff har en negativ effekt på hjelpesøkende atferd. Ungdom vegrer seg for å fortelle lege eller psykolog om sin rusmiddelbruk, fordi de frykter negative konsekvenser. Mange av dem som har fortalt det, opplever å bli dårligere behandlet, eller at de ikke får den hjelpen de har behov for.

Et særlig skadelig utfall av kriminaliseringen, er at personer som bruker rusmidler, utsetter å kontakte ambulanse ved mistanke om overdose. I en svensk undersøkelse oppga 40 prosent at de ville vegret seg mot å kontakte hjelp dersom en venn hadde en uvanlig reaksjon etter å ha brukt et rusmiddel, der en viktig grunn var en frykt for at det ville innebære straffeforfølging. Dessverre er ikke denne frykten ubegrunnet: Det finnes flere eksempler på at folk har blitt straffet for rusmiddelbruk etter å ha ringt ambulanse.

Å fortsette en straffepolitikk som gjør at ungdommene våre ikke tør å kontakte helsepersonell dersom uhellet er ute, er et farlig sjansespill.

Les også

Lars Kløvfjell Mjelva: «Vi trenger ikke tidligere tiders skremselspropaganda om LSD»

Forebygging som fungerer

Vi er lenge blitt lurt til å tro at kriminalisering er god rusforebygging. Å basere forebyggingen på frykt for å bli oppdaget, er imidlertid ikke bare ineffektivt, men øker risikoen for problemer.

En stor tvillingstudie fant nylig at kontakt med justisvesenet faktisk økte risikoen for senere kriminell atferd hos unge ved å forsterke en kriminell identitet – stikk i strid med gamle forestillinger om straffens oppdragende effekt.

Hvis vi ønsker det beste for ungdommene våre, kan vi ikke la frykten styre oss. Vi må lytte til forskningen og til faglige råd, – og ta beslutninger basert på det beste kunnskapsgrunnlaget. Derfor er det på høy tid å avkriminalisere.

Publisert: