Behold dagens hurtigbåttilbud

DEBATT: Hurtigbåten spiller en viktig rolle for hele Sauda-samfunnet, og er avgjørende for det videregående skoletilbudet.

– Flere båtanløp ville styrket skolens attraktivitet og flere elever ville valgt Sauda, skriver Håvard Handeland.

Debattinnlegg

 • Håvard Handeland
  Sauda videregående elevråd
Publisert: Publisert:

Et godt skoletilbud handler om mer enn gode pulter, varm mat i kantina og et attraktivt areal. Den fundamentale infrastrukturen som hurtigbåten utgjør, er en avgjørende forutsetning for at Sauda videregående skule kan opprettholde et bredt opplæringstilbud. Dagens ruter møter ikke behovet. Flere båtanløp hver dag ville medført atskillige muligheter for aktiviteter, kulturliv og et tettere samarbeid mellom kommunene. Det ville styrket skolens attraktivitet og flere elever ville valgt Sauda. Forslaget om kutt i hurtigbåttilbudet blir også et kutt i muligheter for ungdom i Indre Ryfylke.

Konkurransefortrinn

Flere av Sauda sine videregående linjer er attraktive og eksklusive. De gir Sauda et betydningsfullt konkurransefortrinn. For å beholde et ekstraordinært skoletilbud er vi avhengig av elever. Disse elevene kommer fra en rekke kommuner, Suldal og Stavanger er to eksempler som er avhengig av god infrastruktur. Her kommer behovet for hurtigbåt inn. På hverdagene har elevene mulighet til å nytte seg av snarveien over dammen to ganger daglig, en tidlig på morgenkvisten og en godt ut på ettermiddagen. For suldalselever er Sauda videregående den nærmeste og eneste skolen man kan dagpendle til.

Lang reisetid = færre elever

Om hurtigbåten fjernes, forlenges reisetida ettersom det eneste alternativet er trange busser på enda trangere veier. Mer tid på veien betyr mindre fritid, og mindre tid til lekser, fritidsaktiviteter og andre gjøremål. Dette kan føre til sosial utenforskap, stress, utmattelse og mindre fysisk aktivitet.

Det skapes større sosial urettferdighet mellom de som har ressurssterke foreldre og de som ikke har det. Her oppstås nok den største urettferdigheten mellom suldalselever. Suldalselever fra familier som ikke har sterk nok økonomi til å finansiere en hybel, mister mulighet til å velge vekk ekstra skolevei. Disse elevene har heller ikke mulighet til å gå på skole en annen plass, siden Sauda er den eneste skolen de kan dagpendle til.

Rasfarlige veier

Hva blir egentlig hverdagen til hundrevis av skoleelever, pendlere og alle andre som skal komme seg fra A til Å? Sauda har ikke fått nye veier på 40 år. Dette betyr at vi sitter igjen med gamle, trange, rasfarlige veier med en dårlig veistruktur og lange avstander, som medfører at skoleveien blir flere timer lenger. Dette blir saudaelevers eneste valgmulighet. For stavangerelever blir kjøp av hybel eneste valgmulighet.

Verre er alternativet for suldalselevene. De må kjøre Norges tredje farligste vei, Riksvei 13. Elever av foreldre med sterk økonomi, kan kjøpe hybel, og slipper å risikere livet for å komme seg til og fra skolen. Elevene av foreldre med svak økonomi, tvinges gjennom dette ekstremt farlige veistykket. Er det etisk forsvarlig? Selv om skoletilbudet i Sauda er bra, skal ingen måtte sette liv og helse på spill for få skolegangen de har krav på!

Ikke ta båten vår! Et kutt i rutene er et kutt i elevene!

Les også

 1. – Ikkje fjern båten vår, kutt i hurtigbåten fører til færre elevar

 2. Ekstra penger kan redde hurtigbåter i Rogaland

 3. Hurtigbåt erstatter ferje i Ryfylkesambandet tirsdag formiddag

Publisert:
 1. Debatt
 2. Skole og utdanning
 3. Sauda
 4. Skolevei
 5. Suldal

Mest lest akkurat nå

 1. For 30 år siden skremte denne gjengen vannet av foreldre og rektorer i Sandnes

 2. Avhørte vitner kan ha husket feil

 3. Slik så det ut ved Vålandstårnet onsdag kveld

 4. Kommuuuuuuuuuuuuunen!

 5. Stor test av 15 brød: To får toppkarakter

 6. To Viking-talenter tatt ut på landslaget