Lær oss grensesetjing, identitet, kropp og kjensler

DEBATT: Seksualitetsundervising er så mykje meir enn berre kondom på banan, og det er på tide at skule-Noreg tilbyr elevane ei god, grundig og heilheitleg seksualitetsundervisning.

«Som elevar ønsker me lære om eit mykje større tema enn berre samleie, kjønnssjukdommar og prevensjon. Me vil òg lære om grensesetjing, identitet, kropp og kjensler», skriv Sondre Undheim Lokøy.
  • Sondre Undheim Lokøy
    Leiar av Elevorganisasjonen i Rogaland
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Seksualitetsundervisninga i den norske skule begynner altfor seint. I tillegg er ho alt for innsnevra, med store forskjellar frå fylke til fylke, og frå lærar til lærar. Alle elevar bør få eit tilnærma likt tilbod om ei god og heiltheitleg seksualitetsundervisning, der stikkord som kropp, identitet, seksualitet og grensesetjing står sentralt. Ei grundigare og meir heilheitleg seksualitetsundervising vil vere med på å styrke folkehelsa og føre til betre livsmestring.

Videoar på YouTube

I dag møter eg fleire elevar som er misnøgde med seksualitetsundervisninga dei fekk på skulen. Ofte får eg høyre at dei berre såg på videoar på YouTube, fordi læraren syntest temaet var flaut. Eller at dei berre lærte å setja ein kondom på ein banan, og det var det. Seksualitetsundervising er så mykje meir enn berre kondom på banan, og det er på tide at skule-Noreg tilbyr elevane ei god, grundig og heilheitleg seksualitetsundervisning.

Å snakke opent om store spørsmål som angår seksualitet er ikkje alltid lett, og det er forståeleg at nokre lærarar opplev dette som litt ubehageleg, og difor heller skrur på ein forklarande video frå YouTube. Problemet er at som elevar ønsker me lære om eit mykje større tema enn berre samleie, kjønnssjukdommar og prevensjon. Me vil òg lære om grensesetjing, identitet, kropp og kjensler.

Seksualitetsundervisninga må begynne mykje tidlegare enn det den gjer i dag. Ein har ofte ein kort introduksjon av teamet i slutten av barneskulen, før ein på ungdomsskulen skal høyre til å ha ei grundigare seksualitetsundervisning. Ei undervising som diverre visar seg å ha utruleg store lokale forskjellar frå fylke til fylke, og frå lærar til lærar.

Som elev har eg ein draum om at seksualitetsundervisninga skal kome inn i skulegangen så tidleg som mogleg. Eigne og andres grenser er eit tema som er like relevant om ein er 5 eller 15 år. «Men korleis skal eg lære barn om ein slik tematikk?», kan vere eit spørsmål som fleire lærarar har stilt seg sjølv. Og akkurat der stiller Sex og Politikk opp med seksualitetsundervisningsmateriale som er tilgjengeleg og gratis for alle lærarar å bruke.

Sex og Politikks seksualitetsundervisningsmateriale har eigne materiale tilpassa ulike klassar på grunnskulen, og kan brukast i fleire fag. Temaet seksualitet har relevante kompetansemål i fleire ulike fag, særleg i temaet folkehelse og livsmestring.

Grensesetjing

Kjære lærar ved Noregs skular, materiala for ei god seksualitetsundervisning ligg allereie ute, bruk dei! Gje oss elevar ei grundigare og meir heiltheitleg seksualitetsundervisning som lærar oss om grensesetjing, seksualitet, identitet, kropp og kjensler. Dette vil vere med på å fremme trivsel hjå fleire elevar, hjelpe elevar med å finne sin plass og med tida styrke folkehelsa.

Publisert: