KS har skylden for at jeg kan miste undervisning i fem av sju fag fra mandag

DEBATT: Fra og med mandag går 33 lærere ved skolen min, St. Olav videregående skole, ut i streik. Da kan jeg potensielt miste undervisning i fem av sju fag. Likevel står jeg i solidaritet med lærerne. Jeg støtter streiken.

Gjør KS jobben sin? Skal Stavanger kommune fortsette å betale opp mot sju millioner kroner til en organisasjon som ikke gjør som vi sier?
  • Henrik van der Hoeven
    Henrik van der Hoeven
    Organisatorisk nestleder, Rogaland AUF
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det er på tide at vi stiller KS til ansvar for streiken – de lytter ikke til sine medlemmer. Hvert år betaler Stavanger kommune mellom seks og sju millioner kroner for å være medlem av Kommunesektorens organisasjon (KS). I 2023 er kontingenten satt til 6,7 millioner, og det er kun Oslo, Bergen og Trondheim som betaler mer enn oss – ifølge KS selv. Da skulle man forvente at Stavanger kommune fikk et visst gjennomslag når det kommer til hvilke yrkesgrupper KS skal prioritere.

Stavanger kommunes utvalg for lønn ga i januar tilbakemelding til KS’ debatthefte. Her var det en tydelig beskjed om hvilke yrkesgrupper som skulle prioriteres: sykepleiere, vernepleiere, sosionomer og lærere. Man skulle altså prioritere stillingsgrupper med 3 og 4 års utdanning, spesielt de med 4 års utdanning. Utvalget presiserte at man i denne gruppen finner en stor andel av undervisningspersonalet. Stavanger kommune ba altså KS prioritere lærere. Likevel står forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø, og sier til mediene at det ikke er penger å gi til lærere med høy utdanning og lang ansiennitet. Altså stikk i strid med det Stavanger kommune ba KS finne penger til.

Da må man reise spørsmålet: Gjør KS jobben sin? Skal Stavanger kommune fortsette å betale opp mot sju millioner kroner til en organisasjon som ikke gjør som vi sier? Dessuten konstaterte utvalget for lønn at – til tross for at KS ikke hadde spurt om streikerett – så ønsket de å presisere at streiken i 2021 ble avsluttet på svært tynt grunnlag, og det var viktig for Stavanger kommune å presisere at streikeretten er en viktig del av den norske arbeidslivsmodellen, også i offentlig sektor.

Stavanger kommune ga i praksis altså sin støtte til streikende undervisningspersonell. Det er på tide å stille KS til ansvar for at jeg kan miste undervisning i fem av sju fag. For at elever i Bergensområdet ikke har fått starte på skolen etter sommerferien. For at elever i Viken er bekymret for om de klarer å komme seg gjennom pensum. Det finnes kun en ansvarlig part for denne streiken, nemlig KS. De må begynne å ta ansvar, og begynne å lytte på kommunene de representerer.

Publisert: