Cannabis er ikke ufarlig, men kan gjøres tryggere

KRONIKK: Legalisering av cannabis innebærer større trygghet og mindre risiko. Derfor bør vi legalisere.

«Det illegale markedet vil nok ikke forsvinne, men vi tror at folk flest vil velge å kjøpe cannabis innenfor trygge rammer dersom tilbudet er der», skriver Ester Nafstad og André Nilsen i Normal Norge. Her lovlige cannabis­produkter i en butikk i Italia
  • Ester Nafstad
    Daglig leder, Normal Norge
  • André Nilsen
    Styreleder, Normal Norge
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Psykologspesialist Jens Hetland skriver i Stavanger Aftenblad 31. august i år at «det er vanskelig å forstå resonnementet om at cannabis bør legaliseres fordi cannabis er mindre skadelig enn alkohol».

Utsagnet bærer preg av en overforenkling av legaliseringsdebatten. De fleste ønsker ikke legalisering fordi de mener at cannabis er ufarlig, men fordi erfaringen tilsier at forbud og kriminalisering kommer med en del negative konsekvenser.

Ved å legalisere og dermed ta kontroll over markedet kan bruk av cannabis gjøres tryggere. Argumentet baserer seg på en erkjennelse om at forbud ikke forhindrer bruk. Til tross for forbudet er bruk av cannabis utbredt. Regjeringens rusreformutvalgs utredning, «Rusreform – Fra straff til hjelp» (NOU 2019:26), konkluderte med at forbud ikke har noen effekt på bruken blant unge.

Les også

Jens Hetland: «Legalisering av cannabis og virkeligheten – i psykiatrien også»

«Forbudets jernlov»

Jens Hetland viser til at styrkegraden på cannabis har økt. Det foreligger mange og varierende påstander om denne utviklingen. Det som nok medfører riktighet er at cannabis har blitt noe mer potent de siste tiårene, og at tilgangen på de høypotente produktene har økt. Dette er et relativt velkjent fenomen, som av den amerikanske samfunnsøkonomen Richard Cowan har blitt betegnet som «forbudets jernlov». Denne «loven» antyder at jo strengere et forbud blir håndhevet, jo mer potent og skadelig blir rusmiddelet: «The harder the enforcement, the harder the drugs.»

Poenget er ikke dermed at cannabis er ufarlig eller ikke kommer med negative bivirkninger, men at vi kan gjøre det mindre farlig ved å endre tilnærming. Vi bør altså ikke legalisere cannabis fordi det er ufarlig, men fordi det er et rusmiddel med et mulig skadepotensial.

Den høypotente cannabisen som gradvis har fått spre seg som følge av manglende kontroll og regulering, har ført til en økning i rusutløste psykoser de siste tjue årene. Det er en direkte sammenheng mellom høypotent cannabis og slike psykoser. Vi mener derfor det er viktigere enn noen gang å ta kontroll over produksjonen og gjøre cannabis med mindre skadepotensial lettere tilgjengelig.

Alkohol

Med det sagt, cannabis et av de mindre skadelig rusmidlene vi har. De negative konsekvensene, beskrevet ovenfor, rammer en liten andel av brukerne. En større studie, publisert i The Lancet i 2010, rangerte en rekke rusmidler og ga dem poeng ut fra skadepotensial. I denne rangeringen fikk cannabis tjue skadepoeng, alkohol fikk syttito.

Cannabis er dermed ikke bare litt, men mye mindre skadelig enn alkohol.

Alkoholens store skadepotensial gjorde at man så behov for en streng regulering for på den måten begrense skadene. Det er ingen grunn til å tro at streng regulering av cannabis ikke vil kunne ha en lignende effekt.

Rapporten fra den amerikanske giftinformasjonssentralen fra 2019, som Hetland viser til, illustrerer at cannabis egentlig ikke er så veldig farlig. 6875 oppringninger til giftinformasjonssentralen i løpet av 2019 kan høres mye ut. Men når vi vet at 48,2 millioner amerikanere brukte cannabis minst én gang det samme året, ser vi at prosentandelen er relativt liten. 6875 av 48,2 millioner er ikke et spesielt høyt tall.

Blant tilfellene som endte med behandling på sykehus, finnes nok en del eksempler på panikkangst, som er skummelt, men ikke farlig. I tilfeller med dødelig utfall handler det nok om underliggende hjertelidelser, som vi vet kan være en risikofaktor i forbindelse med cannabisbruk, eller giftige tilsetningsstoffer i cannabisprodukter fra det illegale markedet.

Alkohol fra Vinmonopolet
er også tryggere å kjøpe
enn smuglersprit.

Hetland skriver videre at dersom vi skal legalisere cannabis, bør vi også se på mulighetene for å legalisere og regulere markedet for andre illegale rusmidler. Det er vi helt enig i. Når vi vet at forbud ikke har en signifikant forebyggende effekt, vet vi også at folk som bruker ulovlige rusmidler, gjør det med en større risiko for skade enn det som er nødvendig. Regulering og kontrollert produksjon og distribusjon av rusmidler er helt konkrete skadeforebyggende tiltak som kommer brukere og samfunnet til gode.

Det må selvsagt tas hensyn til det enkelte rusmiddels unike risikoprofil for å finne de beste og tryggeste måtene å regulere. Det er uansett hevet over enhver tvil at den farligste utgaven at ethvert rusmiddel er den utgaven der det ikke finnes noen form for kontroll.

Vårt argument er at dersom folk uansett bruker cannabis, bør vi tilrettelegge for at bruken kan foregå innenfor så trygge rammer som mulig, og at de som trenger helsehjelp, kan oppsøke den uten frykt for straffeforfølgelse.

Les også

Solveig G. Sandelson: «Vi hadde trengt den rusreforma»

Som Vinmonopolet

I motsetning til Hetland har vi tiltro til at det legale markedet kan konkurrere med det illegale. Det illegale markedet vil nok ikke forsvinne, men vi tror at folk flest vil velge å kjøpe cannabis innenfor trygge rammer dersom tilbudet er der.

De fleste velger tross alt å kjøpe alkohol i butikken eller på Vinmonopolet fordi det er tryggere, selv om man muligens kunne fått det billigere på et illegalt marked.

Farene som følger med de illegale varene gjør at de fleste velger den lovlig regulerte varianten. Det er grunn til å tro at de fleste ønsker den samme tryggheten knyttet til kjøp av cannabis. Legalisering innebærer større trygghet og mindre risiko. Derfor bør vi legalisere.


Publisert: