Vikarene har alltid vært der for Equinor, nå ønsker vi oss fast jobb i julegave

DEBATT: Equinor kunngjorde 25. oktober i Stavanger Aftenblad at de skal bruke fast personell fremfor innleie i forpleining fra 2023. Dette er gode nyheter, men ikke for alle.

Heltene i industrien kan ende opp med å bli de store taperne, om ikke Equinor nå tar ansvar for alle vikarene, skriver innsenderen.
  • Mari Haktorson Nerhus
    Bergen
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Bemanningsbyrået MDE har gjennom flere år levert dyktige vikarer til Equinor innenfor blant annet forpleining offshore. Noen av disse vikarene har nå fått fast jobb videre i Equinor, mens majoriteten står uten jobb ved årsskiftet. Disse vikarene går nå en usikker framtid i vente like før jul med økende renter, strøm- og matvarepriser.

MDE-vikarene har dekket inn behovet for ansatte ved fravær og sikret Equinor god drift. De har vært der ved sykefravær og revisjonsstanser, gjennom Coronapandemien og under trusler som følge av krigen i Europa. MDE-vikarene har jobbet side om side med Equinor- ansatte, men hatt dårligere arbeidsvilkår, pensjons- og bonusordninger enn sine kollegaer.

Vi har vært gode å ha

Alle ansatte i Equinor har blant annet 2–4 rotasjon og fast lønn. MDE-vikarene har alltid offshorebagen pakket fordi de kan få en offshore-reise på kort varsel som de må ta for å sikre mat på bordet. MDE-vikarene har ofret fritid, høytider, bryllup og begravelse med et mål i sikte; en fast jobb i Equinor i andre enden.

Sykefraværet i forpleining offshore har alltid vært høyt. I tillegg er gjennomsnittsalderen i forpleining høy og mange ansatte vil gå av med pensjon de neste årene. Behovet for vikarer har vært stort og vil fortsatt være det. I tillegg til ca. 80 vikarer fra MDE har Equinor en egen ressursgruppe, og mange fast ansatte har måttet jobbet overtid for å dekke inn fravær.

Overtidsarbeid fører til merbelastning av de ansatte som fører til en dårlig spiral med økt sykefravær og økte kostnader for selskapet. Fra 2023 vil Equinor stå uten vikarer fra MDE. Dette vil trolig føre til ytterligere merbelastning og sykefravær blant de ansatte. Equinor har sagt at de skal ha flere faste ansatte, imens står nå deres trofaste vikarer fra MDE uten jobb. Hva venter de på?

Husk verdiene deres!

Åpen, modig, samarbeid og omtenksom er Equinor sine verdier. Nå er det på tide å vise at de etterlever disse. I skrivende stund har undertegnede som er tillitsvalgt for MDE i Industri Energi og ansatt som servicearbeider i MDE nettopp reist hjem fra det som kan være siste offshoretur etter to år og to måneder i arbeid for Equinor. Hit, men ikke lenger.

Vikarene har alltid vært der for Equinor, nå er det på tide at Equinor også er der for dem. Til jul ønsker vi oss en fast stilling i Equinor. I retur får dere dyktige, motiverte ansatte med høy oppmerksomhet på helse, miljø og sikkerhet. En klassisk vinn-vinn situasjon. Håpefull hilsen.

MDE-vikarene har jobbet side om side med Equinor- ansatte, men hatt dårligere arbeidsvilkår, pensjons- og bonusordninger enn sine kollegaer.
Merita Skjæveland er blant vikarene som har fått fast jobb i forpleiningen i Equinor. Aftenbladet skrev om henne i slutten av oktober.
Publisert: