Kirkens korstog mot uberørt natur

DEBATT: Kraftutbygging i Hjelmeland er ikke å ta vare på skaperverket, snarere tvert i mot.

«Den norske kirke blir som eier en av de ødeleggende kreftene som legitimerer rasering av siste rest av uberørt natur i Rogaland», skriver Erik Larsen.
  • Erik Larsen
    Erik Larsen
    Stavanger
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I flere år har jeg deltatt som frivillig medarbeider på Den norske kirkes feiring av Skaperverkets dag. Det har vært flott å få være en del av det kirkelige fellesskapet. Det har gledet meg å merke Kirkens engasjement for miljøvern og innsats i å bevare naturen og jorden som vi lever på.

Blir sterkt provosert

Når jeg så leser at Clemens Kraft AS, eiet av Opplysningsvesenets fond, der kirken er største eier, har søkt om kraftutbygging av den siste uberørte naturen i Hjelmeland, blir jeg sterkt provosert.

Det handler om kristen etikk, moral og god forretningsskikk.

Jeg reiser også en prinsippsak om Kirken er tjent med å ha økonomiske interesser i et kraftselskap som går inn for å ødelegge naturen i strid med Kirkens formålsparagraf. Jeg kan ikke med min godeste vilje klare å se hvordan Den norske kirke mener at ord og handling henger sammen. Dette er ikke å ta vare på skaperverket, snarere tvert i mot. Kirken blir da som eier en av de ødeleggende kreftene, som legitimerer rasering av siste rest av uberørt natur i Rogaland.

Står til stryk

I Opplysningsvesenets fond sine egne etiske retningslinjer trekker de frem viktigheten av å ta vare på skaperverket. Jeg synes ikke det er riktig at Kirken skal føre et korstog mot vår siste, uberørte natur. Det handler om kristen etikk, moral og god forretningsskikk. Clemens Kraft AS står til stryk på vegne av sin eiers verdigrunnlag. En annen faktor er grønne sertifikater, som kan sees på som en statlig subsidiering for rasering av uberørt natur.

Clemens kaller dette prosjektet «Hjelmelandspakken». Sandvatnet i Hjelmeland, som er det siste uberørte høyfjellsvannet på Sørvestlandet og i Rogaland, er ingen «pakke». Det er et yndet utfartsområde sommer som vinter.

I tillegg til oppdemming av Sandvassåna, vil Clemens Kraft også bygge ut Hiafossane, Sendingsfossen opp mot Viglesdalen og Rykanfossen. Disse er blant de mest besøkte og populære turistmål i Rogaland.

Vi må verne om skaperverket.

Forventer handlekraft

Naturen vil bli sterkt skadelidende og ødelagt for sin egenverdi og for fremtidige generasjoner. Jeg stiller meg derfor undrende til hvor Kirkens handlekraft er? Jeg etterlyser Kirkens holdning. Derfor oppfordrer jeg på det sterkeste at Stavanger bispedømme, ved biskop Ivar Braut, viser handlekraft og får stoppet disse utbyggingene. La styret i Opplysningsvesenets fond be Clemens trekke hele «kraftpakken» tilbake og beskytt naturen for nåtidens og fremtidens generasjoner.

Les også

Disse fossene kan bli lagt i tunnel

Vi må verne om skaperverket. Hver og en av oss har et etisk ansvar både privat og i arbeidet. For gjennom handling og ikke bønn alene, kan vi reversere og motarbeide de ødeleggende kreftene, som Clemens kraft her representerer.

Clemens sine tre søknader er ikke er i tråd med Vassdrag- og reguleringsloven paragraf 8, som sier at fordelene må være større enn ulempene, ved en kraftutbygging. Her er ulempene klart større, og konsesjon må derfor nektes. Det er utbygget 80 prosent av vannkraftressursene i Rogaland.

Liten betydning

De tre omsøkte prosjekter har svært liten betydning for kraftforsyningen og står derfor ikke i forhold til naturødeleggelsene. Attraktive fosser og store, uberørte fjellvann er en knapp ressurs i dagens Norge og har tilsvarende høy samfunnsverdi, mens elektrisk kraft har liten verdi, siden det er stort overskudd i dagens marked.

Myndighetene må således være særdeles restriktive med å gi nye konsesjoner når ulemper skal veies opp mot fordeler. Det holder nå. Den norske kirke må bruke sin eiermakt til å trekke seg ut av utbyggingene.

Publisert: