Slutt på «gratis» skiløyper i Suldal

Skiløypepraksisen i Suldal er i endring, men løypekjøraren blir den same som før. Forskjellen er at Bjørn Egil Nerheim frå neste år blir privat næringsdrivande og ikkje lenger kommunalt tilsett.