• «Gjenåpnet Ålgårdbane vil bidra til redusert biltrafikk og et bedre bymiljø i Sandnes og Stavanger», skriver Holger Forsberg. Geir Sveen

Ålgårdbanen må gjenåpnes

DEBATT: Antall togreisende på Jærbanen steg med nesten 25 prosent i 2018 og forventes å øke videre i 2019. Det er en gledelig utvikling som viser at Rogalendingene ønsker å bruke toget.