Ålgårdbanen må gjenåpnes

DEBATT: Antall togreisende på Jærbanen steg med nesten 25 prosent i 2018 og forventes å øke videre i 2019. Det er en gledelig utvikling som viser at Rogalendingene ønsker å bruke toget.

«Gjenåpnet Ålgårdbane vil bidra til redusert biltrafikk og et bedre bymiljø i Sandnes og Stavanger», skriver Holger Forsberg.

Debattinnlegg

  • Holger Forsberg
    (Leder) på vegne av Lokomotivpersonalets forening Stavanger
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Det er grunn til å tro at denne prosentvise utviklingen også ville funnet sted på Ålgårdbanen dersom den hadde vært i drift i dag. I så fall snakker man om en ytterligere økning reisende på over en million i året, noe som er godt over tidligere markedsanalyser for strekningen.

Glemt i dag

Det offisielle prisanslaget for gjenåpning ligger fortsatt på ca. 750 millioner kroner, noe som tilsier et høyt antall nye reisende pr. krone investert. En stor del av det lave prisanslaget skyldes at Ålgårdbanen faktisk ble fundamentert for å bli en mulig parsell av Sørlandsbanen, et faktum flere ser ut til å ha glemt i dag. Arbeid med oppgradering av strekningen kan i tillegg foregå i «ro og mak» uten å hindre trafikken på Jærbanen.

Gjenåpnet Ålgårdbane vil bidra til redusert biltrafikk og et bedre bymiljø i Sandnes og Stavanger. På Figgjo og Ålgård er det mulig å bygge ut store boligfelt som ikke kommer i konflikt med jordvern og fremtidig matforsyning.

Dessverre ser ikke sittende regjering ut til å ville prioritere denne banestrekningen. Forrige samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har sågar på Stortinget påpekt at strekningen er godt egnet som turvei.

I det siste er det den nye Utbyggingspakke Jæren som seiler opp som en trussel mot fremtidig togdrift. Det er med bekymring vi ser at Statens vegvesen sammen med politikere fra Klepp og Time presenterer kart hvor deler av Ålgårdbanetraseen er blinket ut som fremtidig gang/sykkelvei finansiert av lokale bompenger. Det er også med bekymring vi ser at Bane NOR nå fjerner jernbanespor på Ganddal og legger hindringer for midlertidig veteranbanebruk med begrunnelse at det ikke gis penger til opprettholdelse av dagens anlegg.

Erkjenne dårlig beslutning?

Lokomotivpersonalets forening Stavanger jobbet forgjeves mot den omstridte innstillingen av togtrafikken Ganddal – Ålgård i 1955. Den gang ble det fra vår side pekt på de store utviklingsmulighetene som fantes i Ålgård/Figgjo området. Ettertiden har vist at foreningen hadde rett, og det er liten grunn til å betvile at banen hadde vært i full drift i dag dersom styrende myndigheter hadde vist litt mer tålmodighet med den på 1950-tallet. Kanskje er det på tide å erkjenne at innstillingen var en dårlig beslutning?

I dag planlegges vendespor for lokaltog på Ganddal. I første omgang må dette utarbeides på en slik måte at Ålgårdbanen ikke brytes eller blir vanskeligere å føre gjennom stasjonen. Deretter bør en planlegging for gjenåpning av hele strekningen snarest starte opp.

Publisert: