Takk ja til den femte folkehallen, Stavanger, Sandnes og Randaberg!

DEBATT: Stavanger, Sandnes og Randaberg bør takke ja til å bygge et regionalt svømmeanlegg i Sola, slik Sola kommune inviterer til. Og det bør inkludere et badeland for familier og terapibasseng.

Solahallen (bak) er moden for riving, og Sola kommune og de lokale idrettsrådene er enige om å satse på storbasseng – gjerne i samarbeid med nabokommunene. Fra venstre varaordfører Siv-Len Strandskog (Ap), Renate Gimre (Frp), Ove Evertsen (FNB), Anne Nygård (Sola idrettsråd), ordfører Tom Henning Slethei (Frp), Arild Lie (Sp), Jørn Nielsen (Stavanger idrettsråd), Thore Gudbrandsen (Svømmekretsen), Bent Høyland (Sola idrettsråd), Kåre Strand (Sandnes idrettsråd) og Helge Tuxen (stupidretten). Foto: Jon Ingemundsen

Debattinnlegg

 • Geir Støle
  Styreleder, Folkehallene
 • Per A. Thorbjørnsen
  Tidligere styreleder, Folkehallene (2007–mai 2020)
Publisert: Publisert:

Vi på Nord-Jæren har klart å samarbeide om etablering av interkommunal arenaer som Sørmarka Arena, Sandneshallen, Randaberg Arena og Sola Arena. Når vi makter å bli enige om å bygge en sykkelvelodrom, må vi også kunne klare å bygge et svømmeanlegg med 50 meters basseng med stupfasiliteter.

Regionen vår trenger dette, og ikke minst svømmesporten trenger et fullverdig svømmeanlegg til sine utøvere.

Og Sola kommune har gitt kommunene Stavanger, Sandnes og Randaberg en politisk lissepasning i form av sitt vedtak i mai måned om å realisere anlegget.

Les også

Sola vil ha spleiselag for 50-meterbasseng

Vellykket samarbeid

De interkommunale arenaene på Nord-Jæren har vært en suksess. De har tjent folkehelsen, breddeidretten, elitesatsing og bidratt til at vi har fått en rekke internasjonale enere blant annet innen friidrett, skøyteløp, kunstløp og klatring. Den satsingen vi har fått til på Nord-Jæren er blitt positivt omtalt av blant andre Kulturdepartementet, Norges Idrettsforbund, særforbund i idretten, klubber og idrettspolitikere over det ganske land. «Forbilledlig» er et ord som ofte blir brukt når andre omtaler vår innsats for å tilrettelegge for interkommunalt idrettssamarbeid i regi av det Folkehallene IKS, et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Randaberg, Stavanger, Sola og Sandnes.

Det er vesentlig å trekke fram at initiativet til arenaene opprinnelig har kommet fra sportsinteresserte enkeltpersoner, klubber, idrettskrets og idrettsråd. Det hersker liten tvil om at et samlet svømmemiljø i regionen ønsker og trenger at det bygges en ny regional svømmearena. Det har vært planer om dette lenge.

I 2010 behandlet formannskapet i Stavanger sak om folkebad, og det har i senere tid vært vurdert å bygge et anlegg i Jåttåvågen i samarbeid med kommuner og det private næringslivet. I tillegg har det vært diskutert om et anlegg i privat regi på Forus.

I denne prosessen har det vokst fram en sterkere politisk vilje til å realiser dette i et interkommunalt samarbeid. Nå har vi et nytt initiativ, denne gang fra Sola kommune. Et solid, konstruktivt og realistisk initiativ.

Les også

Næringslivet er positivt til utendørsbad i Sandnes

Nå må vi gripe muligheten

Sola kommune tilbyr tomt og de legger 200 millioner kroner på bordet før fordelingsnøkkelen mellom kommunen inntrer. Sola kommune har uansett et ønske om å bygge et 25 meters basseng. Vi er helt enig med kommunen, slik det framkommer i sakspapirene, at det er urimelig at en kommune alene skal bære kostnaden for et 50-metersbasseng, inkludsert et stupanlegg. Derfor inviterer Sola nå Stavanger, Sandnes og Randaberg til å være med å bygge en femte folkehall. Planen er at det regionale svømmeanlegg kan plasseres der den gamle Solahallen er i dag.

Invitasjonen fra Sola kommune må imøtekommes. Dette er særdeles viktig for svømmesporten i vår region. Derfor haster det med positive svar når de andre kommunene skal svare på henvendelsen. Vi vil påstå at så nær har vi ikke vært til å kunne realisere et nytt svømmeanlegg av denne størrelsen.

Nabokommunene må gripe denne muligheten nå. Vi vet at det vil koste, men det vil være verdt innsatsen og pengene. Det er vi rimelig sikre på. Et nytt svømmeanlegg vil gi regionen et løft både for våre svømmere og stuper, og ikke minst for mange av våre innbyggere i regionen.

I et helseperspektiv går elitesatsing, breddesatsing og folkehelse generelt hånd i hånd. Dette blir et felles løft for framtiden.

Les også

Dette skal bli Rogalands best besøkte basseng

Best å inkludere et badeland

I forbindelse med planene med Folkebadet i Stavanger var flere politikere på befaring på en rekke anlegg i Norge Sverige og Danmark. De som lykkes best, er de som i tillegg legger til rette for barnefamilier og andre grupper i samfunnet. De anlegg som har imponert oss, er de som har varmtvannsbasseng for dem som trenger dette av helsemessige årsaker, og et badeland for småbarnsfamilier.

Driftsutgifter for selve svømmeanlegget kan dekkes inn med inntekter fra besøkende i badelandsområdet. Det er helt avgjørende at det settes av et tilstrekkelig stort areal for badelandsaktiviteter.

Med å tenke stort, og med god planlegging, er vi overbevist om at vi kan få et folkebad for alle. Et rent 50-metersbasseng med stupefasiliteter vil ikke gi det samme inntektspotensialet som med et kombinert badeland.

Sola kommune må få et rungende ja. Skusles også denne muligheten bort, er vi oppriktig redd for at det vil gå lang, lang tid før en slik svømmearena kan bli etablert.

Lykke til med byggingen av neste Folkehall på Nord-Jæren. La det regionale samarbeidet blomstre!

Publisert:
 1. Svømming
 2. Idrett
 3. Familie
 4. Folkehallene IKS
 5. Sola kommune

Mest lest akkurat nå

 1. 58 smittet etter russefeiring i helgen

 2. 30 nye smittetilfeller på Nord-Jæren

 3. «Ap og AUF misbruker 22. juli»

 4. Kommunen nekter henne å bygge opp igjen hytta etter brann

 5. Ein barnehage i Gjesdal begynte å ringe far først når eit barn blei sjukt. Då skjedde noko uventa

 6. FULL OVERSIKT: Oppda­terte tall for smittede og døde – sjekk din kommune