• «Me greier oss ganske bra, synest me, og me trivst ganske bra med å ha det slik. Rettnok brukar kommunen halvannan gong så mykje pengar per innbyggjar på administrasjon, skule, kultur og sosiale tenester samanlikna med landsgjennomsnittet. Men så hentar også storsamfunnet ut store verdiar or kommunen», skriv Tore Thorsen frå Jelsa. Jon Ingemundsen

Bygda fungerer, Aftenbladet

DEBATT: Aftenbladet har begynt å kjøra kommunereformdebatt igjen – dvs. avisa manar til nye samanslåingar.