Friskoler sikrer et nødvendig mangfold i Stavanger

SKOLEPOLITIKK: Det er en fullstendig avsporing av debatten om hvordan vi reduserer forskjellene å angripe elevene som velger å gå på en friskole.

Debattinnlegg

  • Morten Landråk Asbjørnsen
    Bystyrerepresentant for Høyre i Stavanger
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Julia Eikeland, nestleder i AUF Rogaland hevder i et debattinnlegg om privatskoler i Stavanger i Aftenbladet lørdag 20.07 at privatskoler skaper et forskjells-Stavanger, og at politikerne derfor må komme med tiltak for å redusere forskjellene.

Det er imidlertid ingenting som tyder på at det er de familiene med høyest inntekt som velger privatskole til sine barn. Tvert om, viser elevtallene at de som velger friskoler gjør det ut av helt andre motiver.

Som hovedregel av ønske om å ha en annen pedagogisk retning enn det den offentlige grunnskolen tilbyr, eller ønsket om å kunne følge et internasjonalt skoleprogram. Det stilles for øvrig strenge krav til den som vil starte en privatskole. Og de er underlagt oppsyn og kontroll av Utdanningsdirektøren i hvert fylke.

Fjellstøtt

Den offentlige grunnskolen står fjellstøtt i Stavanger og i Norge. Slik skal det også være fremover. Det er kun et svært beskjedent mindretall av elevene i Stavanger som ikke går i den offentlige grunnskolen.

De friskolene vi har er på ingen måte en trussel mot den offentlige skolen. Dette har også rådmannen i Stavanger klart gitt uttrykk for i samtlige saker som har vært til politisk behandling, der Stavanger kommune har gitt høringsuttalelse om etablering av en friskole kan ha negativ påvirkning på den offentlige skolestrukturen i kommunen.

Rundt 3 prosent av norske barn går på private grunnskoler. Snittet i EU er 12 prosent. Friskolene spiller en viktig rolle som supplement til det offentlige skolesystemet.

For Høyre er det ikke et poeng i seg selv at det skal bli mange friskoler i Norge. Men det er viktig at norske elever får muligheter til å velge utdanningsløp som er tilpasset deres evner og motivasjon, og familienes livssituasjon.

De aller fleste elevene som velger privatskole gjør det fordi foreldrene jobber internasjonalt og det er avgjørende at man har ett utdanningsforløp å forholde seg til selv om man flytter mellom ulike land.

Internasjonal by

For Stavanger som internasjonal by er det faktisk helt avgjørende at vi kan å tilby et mangfold av skoler. For svært mange av de utenlandske familiene som vurderer å komme til Stavanger for å jobbe så er det ønskelig å følge et internasjonalt skoleopplegg.

Det faktum at Stavanger for eksempel har hatt International School of Stavanger på Revheim, den Britiske skolen på Gausel, den Franske skolen på Eiganes har vært en av suksessfaktorene for at Stavanger har lykkes med å tiltrekke seg avgjørende kompetanse i utviklingen som energihovedstad.

Likeså er et mangfold av skoler et viktig kriterium for NATOs tilstedeværelse på Jåttå. Eksemplene er mange, det vesentlige i denne forbindelse er at mangfoldet vi har i skoletilbudet er en styrke for Stavanger -ikke en trussel.

Annerledes profil

Friskolene gir elevene mulighet til å velge skoler med en annerledes profil. Skoler med blant annet steiner- og montessoripedagogikk er en verdi i det norske systemet og tilbyr et mangfold. Denne friheten til å velge hva som er den beste løsningen for sine barn er en verdi Stavanger Høyre vil verne om.

Det aller viktigste for oss er at vi har en offentlig grunnskole som holder høy kvalitet, og som tilbyr mestring, kunnskap og sosial trivsel for alle elever. Nettopp muligheten for alle barn til å få realisere sine drømmer og ambisjoner uavhengig av sosial bakgrunn er selve bærebjelken i Høyres skolepolitikk.

Jeg vil for øvrig anbefale Julia Eikeland å studere alle tiltakene Høyre sammen med de andre flertallspartiene har iverksatt i Stavanger for barna som vokser opp i lavinntektsfamilier. Dette er en problemstilling vi har jobbet med i mange år og som også vil ha stort fokus framover.

Det er en fullstendig avsporing av denne debatten om hvordan vi reduserer forskjellene å angripe elevene som velger å gå på en friskole. Det er å sette ideologi framfor hensynet til elevens beste, og det nekter Stavanger Høyre å være med på.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

  1. Ruskeværet torsdag var bare en liten forsmak på det som kommer i helgen

  2. Slutt på testing i skole og barnehage på Nord-Jæren

  3. Bodde i hver sin etasje i boligblokk i Stavanger

  4. Kjørte på elsparkesyklist i fotgjengerfelt – får beholde førerkortet

  5. Gjesdal-ordføreren har fått ny kreftbeskjed: – Et hardt slag i mellomgulvet

  6. Ombo uten strøm i fire timer