• Wang Ungs nye ungdomsskole, som bygges på Tjensvoll i Stavanger. Carina Johansen

Nei til betalingsskoler, slå heller ring om mangfoldet i fellesskolen

PRIVATSKOLER: Når rike, skoleflinke, sportstalenter eller mattetalenter, skolesvake, fattige, kristne, muslimske barn skal gå på hver sin skole, svekker det elevgrunnlaget og økonomien til stavangerskolen.