Nei til betalingsskoler, slå heller ring om mangfoldet i fellesskolen

PRIVATSKOLER: Når rike, skoleflinke, sportstalenter eller mattetalenter, skolesvake, fattige, kristne, muslimske barn skal gå på hver sin skole, svekker det elevgrunnlaget og økonomien til stavangerskolen.

Wang Ungs nye ungdomsskole, som bygges på Tjensvoll i Stavanger.

Debattinnlegg

 • Dag Mossige
  Dag Mossige
  Varaordførerkandidat, Stavanger Ap
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

I en urolig tid hvor vi mer enn noensinne trenger å møtes og lære hverandre å kjenne på tvers av hva som deler oss, undergraver det vår tids viktigste fellesarena, og legger opp til ensretting, ikke mangfold.

Det har aldri vært flere privatskoler i Stavanger: Bare siden 2014 har Høyre sagt ja til 910 friskoleplasser, og fremstår i sin skamros av enhver søknad som en eneste stor reklameplakat for nye privatskoler. Vi har allerede ni private grunnskoler, og snart kan vi få en tiende: «Heltberg Grunnskole Stavanger», eid av den omstridte kjeden Akademiet, søker nå om å opprette nok en ny privat barneskole. Når får Høyre nok?

Eiganes i særstilling

I en kronikk skyver Høyre igjen de internasjonale skolene foran seg, som om det var dem dette handlet om. Arbeiderpartiet er kritisk til eliteskoler som Wang Ung og «friskolen» Eiganes International School, men støtter våre internasjonale skoler, hvor kommunen i et spleiselag med arbeidsgivere har bidratt med gratis tomt/lokaler for at familier som er her midlertidig skal få et egnet skoletilbud. Høyre vet selvsagt dette, etter alle våre debatter de siste årene.

Blant en rekke privatskoler står saken om Eiganes International School i en særstilling. Historien om hvordan Halvor Øgreids omsøkte eliteskole kunne ende opp i sårt tiltrengte offentlige lokaler i Eiganes skole er nemlig knapt til å tro.

Tross entusiastisk støtte fra Høyre sa et flertall i Stavanger formannskap i 2017 nei da Øgreid, adm. dir. i investeringsselskapet Øgreid AS, søkte om å få opprette en ny privatskole. Søker hadde tilsynelatende hverken erfaring eller kompetanse på skoledrift. Det ble aldri noe av «The Explorers», som skulle være en engelskspråklig betalingsskole på Storhaug. Men skolen gjenoppstod på magisk vis på Facebook, hvor den søkte kunder til «Eiganes International School», som det ble opplyst skulle holde til i nye lokaler ved Eiganes skole.

Ikke demokratisk behandlet

Eiganes skole var tilholdssted for den Franske Skolen, et franskspråklig tilbud for ansatte i energiselskapet Total siden 1973. Grunnet færre ansatte ville Total nå legge ned skoledriften, men sørge for at de elevene fikk et fransk pedagogisk tilbud ved en annen skole i byen.

Arbeiderpartiet stusset på opplysningene, siden saken ikke hadde blitt behandlet i noe som helst demokratisk politiske organ. At en helt ny privatskoleaktør, uten noen bånd til den Franske Skolen, nå lovet nye kunder at den ville starte opp i dens lokaler, var svært kontroversielt: med høy elevvekst i bydelen og sentrumsnære områder trengte stavangerskolen de ledige lokalene selv.

Hvordan kunne en privat aktør love dem bort, uten politisk behandling? Etter press fra Arbeiderpartiet endte saken til slutt i bystyret, etter en anke fra Ap og SV. Etter en intens debatt som Aftenbladets lesere selv oppfordres til å bivåne på kommunens nett-TV, gav H-V-FrP-SP-KRF-PP Eiganes International School, uten noen åpenbar erfaring med fransk skoledrift, grønt lys. Den fikk subsidiert husleie, og brorparten av driftsutgiftene nå dekket av det offentlige, i motsetning til den privatfinansierte Franske Skolen.

Skandale

Saken er intet annet enn en politisk skandale, hvis fulle omfang ennå ikke er klarlagt. Det skal legges til at Høyres gruppeleder og nå ordførerkandidat John Peter Hernes, som sitter i skolens styre, meldte seg inhabil i saken.

I et Norge i endring, med økende ulikheter, er fellesskolen under press. Arbeiderpartiet mener det skal være rom for ideelle skoler som tilbyr alternativer, som Steiner- og Montessoriskolene, selv om det ikke bør være noe i veien for at dette kan utføres i offentlig regi. Men vi stiller krav. Vi sa nei til en søknad rådmannen fant «lite gjennomarbeidet og gjennomtenkt», uten erfaring med skoledrift og med «overflatisk kjennskap» til pedagogikken. Men John Peter Hernes mente skolen var et nyttig «supplement».

Fra «privatskole» til «friskole»

For privatskoleforkjemperne bruker sjelden ordet «privatisering», men snakker heller om «mangfold» og «valgfrihet.» Ja, selv privatskoler kalles ikke ved navn i disse blåblå dager, men «friskoler», som i Sverige. Men for hver elev som går i privatskole, svekkes fellesskolens økonomi. Kommunen må også dekke privatskolers utgifter til skoleskyss, helsesøster, og til elever som trenger ekstra oppfølging – og stå klar skulle skolen legge ned.

Foreldre vil det beste for sine barn, og vi klandrer ingen som mener de får et bedre tilbud i en privatskole. Arbeiderpartiet mener likevel at vi heller enn å si ja til Høyres ensretting hvor stadig likere barn går på hver sin skole, nå må styrke en fellesskole som gir fortsatt like muligheter for alle, uansett bakgrunn, med nok ressurser til tilrettelagt opplæring for alle barn.

Les også

 1. Privatskole blir minst to år på Eiganes

 2. Full splid om friskole skal inn på Eiganes skole

 3. Kristen friskole med millionoverskudd

Publisert:
 1. Skole
 2. Skole og utdanning
 3. Skolepolitikk
 4. Øgreid
 5. John Peter Hernes

Mest lest akkurat nå

 1. Direkte: Se Cupekstra med 10 lokale lag her

 2. Sandnes kommune jaktet hjort på 17. mai – tar selvkritikk på timingen

 3. For folk vil koke over fra livet og ned, og fryse seg i hjel fra livet og opp! Genialt konsept!

 4. Rosseland håper på cupbombe – med Haaland på tribunen

 5. Han blir Høyres ordfører­kandidat i Sandnes - og han vet hvem han vil styre sammen med

 6. Måtte ta grep på Vigdel: – Stranden er for populær