• «Jeg er opptatt av å sikre attføringsbedriftene og å si nei til ytterligere konkurranseutsetting. Derfor er det viktig for meg at Rogaland fylkeskommune er en aktiv medeier i de arbeidsmarkedsbedriftene vi har eierandeler; Allservice, Aski, Attende og Haugaland Industrier», skriver Solveig Ege Tengesdal. Fredrik Refvem

Alle skal inkluderes i arbeidslivet

DEBATT: Nedsatt funksjonsevne skal ikke være til hinder for at noen skal kunne delta i arbeidslivet på lik linje med andre.