Håper du velger den lista jeg til slutt endte på i kirkevalget

KRIKEVALGET: Nominasjonskomiteens liste til valget av nytt bispedømmeråd er representativt satt sammen, valgt av menighetene og ikke opprettet av en liten interessegruppe eller på grunn av en enkeltsak.

Therese Egebakken (21) fra Stavanger sto først på Bønnelistas liste i kirkevalget, men trekte seg. Så ble hun bedt om å stå på nominasjonskomiteens liste, og takket ja. Her forklarer hun hvorfor.
  • Therese Egebakken
    Therese Egebakken
    2. kandidat på nominasjonskomiteens liste i Stavanger bispedømme
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Tidlig i 2019 fikk jeg forespørsel om å stille som kandidat for Åpen folkekirke (ÅF) til bispedømmerådsvalget i Stavanger. Det var stort å bli spurt om et så alvorlig kandidatur, allikevel kunne jeg ikke takke ja.

Uriktige påstander

ÅF er jeg grunnleggende uenig med. Organisasjonen med sine lister fremmer ønsker og ideer jeg sliter med å finne argumenter og holdepunkter for. Det er stort sett gode begrunnelser fra et samfunnsperspektiv, men deres påstander om at Bibelen underbygger deres ønsker og ideer, er jeg ikke helt enig i. Vi må skille mellom et forsamlingshus og et vigslet gudshus, etter min mening, og det gjør ikke ÅF gjør i sine drømmer og mål.

Videre kjører denne organisasjonen som sin fanesak at «stemmer dere på alle andre enn oss, så stemmer dere for å lukke kirken». Det budskapet finner man direkte og indirekte i alle uttalelser, tekster og meninger fra ÅF. Dette er en usannhet jeg er veldig lei av å registrere. Det villeder mottakeren unødvendig. Kort sagt utgjør ikke hvem som vier seg kirkelig den riktige definisjonen på hvem som er velkommen til kirken eller ikke.

Å utnytte vigselssaken (ja eller nei til likekjønnet vigsel; red.mrk.) til å forme en uriktig påstand til sin fordel om hvem som er velkommen til kirken, er usaklig og trist gjort av ÅF, når alle egentlig vet at i kirken er det rom for alle(!!). Jeg håper at ÅF frem mot valgdagen 9. september viser et bredere grunnlag for at noen skal gi dem en stemme enn denne uriktige påstanden de fokuserer så mye på.

Landet på Bønnelista

Etter ganske raskt å ha konkludert med at ÅF ikke var en liste jeg kunne være kandidat for, tenkte jeg at når ballet først var åpnet, kunne jeg jo utforske «konkurrenten».

Bønnelista viste seg først å være en god plass for meg. Deres visjon om å arbeide for en kirke bygget på Bibelen som sin autoritet, var noe jeg falt for. Bønnelista er ei konservativ liste med flere gode tanker og drømmer med utspring fra Bibelen. Allikevel innså jeg etter hvert at tross mange gode tanker om hvordan kirken skal være, så måtte jeg trekke meg på grunn av enkelte saker jeg innså at jeg aldri kunne stå for personlig (Egebakken sto en tid på Bønnelistas liste; red.mrk.). Dermed stod jeg igjen uten kandidatur.

Les også

Therese Egebakken (Bønnelista) i januar: «Vær så snill, ikke forlat Kirken!»

Ny landing – på nominasjonskomiteens liste

Noen uker senere fikk jeg telefon fra en hyggelig mann i nominasjonskomiteen i Stavanger bispedømme, som spurte meg om han kunne foreslå meg som kandidat til nominasjonskomiteen han satt i. Flere uker senere, på ferie i Afrika, fikk jeg mail om at jeg er blitt tildelt andreplassen på nominasjonskomiteens liste i Stavanger bispedømme.

Nominasjonskomiteens liste er generelt et godt sted å lande på, kjenner jeg. Selv om det er lett i kampens hete å tiltrekkes av kirkens ytterpunkter. Når jeg ser på grunnlaget for dannelsen av listen, er jeg helt trygg på at jeg har endt på riktig sted. For nominasjonskomiteens liste er satt sammen av en nominasjonskomité som igjen er representativt valgt av sine menigheter. Dermed har vi en liste basert på den lokale kirkens menigheter, og ikke opprettet av en liten interessegruppe eller enkeltsak som drivkraft for listen og kandidatenes plassering.

Kandidatene på nominasjonslisten representerer flere bakgrunner, historier, drømmer, visjoner, mål og ideer, men allikevel er vår felles holdning at vi vil vår lokale kirkes aller beste. Nettopp derfor, og på grunn av tryggheten i prosessen vi speiler, er det klokt å lese seg opp på kandidatene fra denne listen der du bor! Vi er ikke bundet av et felles «partiprogram», men jobber sammen om hva vi som enkeltpersoner vil for Den norske kirkes aller beste!

Les deg opp på nominasjonskomiteens kandidaters hjertesaker, og stem klokt! Godt valg!

Les også

Helge Kristoffersen: «Visste du at kirkevalget kan bli avgjort av små, lukkede nettverk?»

Les også

Jostein Ådna: «Rop ikke ’Ulv, ulv!’ i utide, likekjønnet vigsel ikke hovedsaken»


Publisert: