• «Det er berre Åpen folkekirke som har forplikta alle sine kandidatar på eit standpunkt som gir lik vigselsrett til likekjønna», skriv Helge Kristoffersen. NTB scanpix

Tru, håp og kjærleik for alle

DEBATT: Korleis kan Solveig G. Sandelson i Aftenbladet 30.8. meina at kandidatar på Åpen folkekirke si liste ikkje er «blant vanlege folk som brukar kyrkja mest» eller er mindre opptekne av «kvardagslivet i kyrkja»?