Flere sykepleiere gir bedre eldreomsorg

DEBATT : Stavanger Arbeiderparti ønsker å lytte til sykepleierne ute i virkeligheten, på gulvet. Hva er det de pleier å si? Jo, gi oss en lønn å leve av, tid til å gjøre jobben vår og til å holde oss faglig oppdatert.