Flere sykepleiere gir bedre eldreomsorg

DEBATT : Stavanger Arbeiderparti ønsker å lytte til sykepleierne ute i virkeligheten, på gulvet. Hva er det de pleier å si? Jo, gi oss en lønn å leve av, tid til å gjøre jobben vår og til å holde oss faglig oppdatert.

Publisert: Publisert:

Debattinnlegg

 • Linda Susanne Krüger
  Sykepleier og listekandidat, Stavanger Ap

Vi vil aldri gi oss på rettigheten til å jobbe i en fast heltidsstilling, fordi vi vet at dette er en av de aller viktigste faktorene for et godt arbeidsliv. Særlig når vi også vet at omsorgssektoren er den sektoren med svært mye deltid og vikariater. Det betyr at vi skal lytte når sykepleierne sier fra hvis minstelønnen er lavere her enn i andre kommuner, når de forteller om tiden som er for knapp og om behovet for en brems på tempoet slik at de ikke skal tvinges bort fra hovedpersonen, pasienten, og over i støvtørking, klesvask og matlaging.

Det er utfordrende å rekruttere og beholde kompetente sykepleiere til både kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. Noen områder er ekstra hardt rammet, og vi har lest avisoppslagene om sykepleiere som flyr fra stillingene sine på intensivposter, akuttmottak og psykiatriske poster. Om våre sykehjem som strever voldsomt med å rekruttere til ledige sykepleierstillinger og om hjemmetjenesten som fortsatt er preget av fulle arbeidslister og for få sykepleiere.

Mange vikarer

Det brukes millioner på vikartjenester i Stavanger kommune, hvert eneste år. Vi vil ha et kommunalt vikartilbud med fast ansatte som også kan fungere som vikarer. Tenk for eksempel bydelsdekkende sykepleierteam som går «på toppen» av bemanningen.

Sykepleierne flyr fra turnuser og utfordrende oppgaver. Går til andre jobber, andre bransjer, bort fra helsesektoren. Pasientene mister gode og kompetente hjelpere, arbeidsgiverne mister uvurderlig kompetanse og erfaring og samfunnet taper som helhet. Vi uteksaminerer for få sykepleiere til å dekke opp behovet for sykepleierne i årene som kommer. Til tross for søkertallene øker og det er et par hundre flere studieplasser i år sammenlignet med 2018, så er det ikke nok.

Nei til demenslandsby

Her i Stavanger skal vi i Arbeiderpartiet gjøre alt vi kan for å bøte på mangelen på sykepleiere. Og vi skal lytte til dem som har skoene på, vi vil høre hva sykepleierne selv sier.

Stavanger Arbeiderparti har de siste årene eksempelvis foreslått oppstart av prosjekt for økt grunnbemanning i sykehjem og ekstra bevilgninger til støttepersonell, begge deler har blitt nedstemt av høyrealliansen i bystyret. Vi snudde i saken om demenslandsby, fordi vi ser at behovet for et nytt sykehjem med netto flere plasser er mer presserende enn demenslandsby, og vi trenger flere plasser for at de eldre som trenger det kan få den omsorgen de trenger, av sykepleierne som ikke vil annet enn å gi dem det. Stavanger skal være en god by å bo i også for skrøpelige eldre. Da er det helt nødvendig at vi også ivaretar sykepleierne.

Publisert:

Les også

 1. Kritikk for kutt i middag og mosjon til eldre

 2. Det finnes ingen eldrebølge!

 3. Lover flere millioner til sykehjemskjøkken

 1. Helse
 2. Arbeidsmiljø
 3. Stavanger
 4. Sykehjem
 5. Stavanger kommune