Vi tar anonym mors bekymringer på alvor

DEBATT: I Aftenbladet 18. januar deler en anonym kvinne sine erfaringer som mor til et barn i Stavanger-barnehagen. Vi tar hennes bekymringer veldig på alvor, og er glad for at hun tar opp debatten om ressurser i barnehagene.

– Det er særlig en del av innlegget som vi blir spesielt opprørt over, nemlig at hennes barn blir plassert i «skammetrappa» når han blir ustyrlig sint. Det vet vi ikke er anbefalt håndtering av barn som strever med følelsene sine, skriver Eirik Faret Sakariassen og Ingrid Kristine Aspli.
  • Eirik Faret Sakariassen
    Leder, Utvalg for oppvekst og utdanning i Stavanger (SV)
  • Ingrid Kristine Aspli
    Medlem, Utvalg for helse og velferd i Stavanger (SV)
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I den politiske plattformen til det politiske flertallet i Stavanger, med SV, Ap, FNB, MDG, Rødt og Sp, er vi tydelige på at vi arbeider for økt grunnbemanning i barnehagene, ha gode rammer for Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud og gjøre de vedtak vi kan for å ha nok ansatte til at alle barn skal bli sett.

Styrker bemanningen

I budsjettet vi vedtok for 2020 styrker vi bemanningen i barnehager i områder med levekårsutfordringer. Det vil også gjennom året foretas en omorganisering av Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud, med mål om å få flere spesialpedagoger ut i barnehagene. Vi tror det vil bidra til et bedre barnehagetilbud.

Så er det særlig en del av hennes innlegg som vi blir spesielt opprørt over, nemlig at hennes barn blir plassert i «skammetrappa» når han blir ustyrlig sint. Det vet vi ikke er anbefalt håndtering av barn som strever med følelsene sine. Det er viktig å få regulere seg sammen med voksne, man skal ikke overlate unger til seg selv når de har det som verst. Vi mener ingen unger skal bli behandlet slik – uansett hvor sinte de er eller hva de gjør. Det er viktig at vi som er voksne bruker tid til å snakke med barn, ikke bare til barn. Alle barn skal møtes med respekt.

Det er viktig for flertallet å bruke mer ressurser på de minste menneskene. Den anonyme kvinnens innlegg understreker godt viktigheten av det, nettopp fordi hun så godt forklarer at de pengene vi bruker tidlig i livet, de sparer vi inn gjennom livet. En god barndom varer hele livet, og derfor er vår politiske prioritering nettopp å satse på barn og unge i Stavanger.

Kuttet over 100 millioner

Om to år er det stortingsvalg, og da er det viktig å få en rød-grønn regjering med et sterkt SV, som styrker kommuneøkonomien, så vi som styrer lokalt får mulighet til å styrke barnehager, skole og eldreomsorg ennå mer. Dagens regjering har kuttet Stavanger kommune over 100 millioner kroner bare for 2020, og det gir oss store utfordringer.

Vi vil takke den anonyme kvinnen for hennes innlegg, og vi deler konklusjonene hennes. Dette skal vi arbeide videre med og der er hennes innlegg et viktig bidrag.

Publisert: