• Vipe er en sterkt truet art i Norge. Verken den eller annen truet natur blir vernet så lenge lokalpolitikere i praksis avgjør i sine enkeltvise arealplanlegginger. NTB scanpix

Naturen bygges ned bit for bit, regjeringen lar lokalpolitikere bryte med nasjonale mål

KRONIKK: Så lenge kommunene i praksis tildeles ansvaret for å verne sårbar natur, forblir nasjonale politiske mål om å ta vare på naturmangfoldet en illusjon.