• «Utviklinga av aukande forskjellar mellom folk og veksande barnefattigdom, er i stor grad eit resultat av den politikken Frp har støtta på nasjonalt og lokalt nivå», skriv Dag Mossige og Jan Ole Rød. Illustrasjonsbilde/Scanpix

Det er Frp’s politikk som skaper sosiale forskjellar

DEBATT: I eit innlegg i Aftenbladet 27. mai forklarer Christian Wedler (Frp) den kraftige auka av barn i låginntektsfamiliar hovudsakeleg med auka innvandring. Blikket bør heller rettes mot eigen politikk.