Vi vil ha samme pensjon som ansatte i offentlige barnehager

DEBATT: Vi har verdens beste jobb, men vi trenger likevel pensjon å leve av når vi blir gamle. Hvis Private Barnehagers Landsforbund får viljen sin, vil vi som jobber i private barnehager få mange titusener kroner mindre i året enn ansatte i offentlige barnehager.

Arbeidstakerne i privat sektor krever ikke mer enn det de har i offentlig sektor. Vi forventer likebehandling, verken mer eller mindre.
  • Rønnaug Bakken
    Utdanningsforbundet
  • Andreas Kjølleberg
    Utdanningsforbundet
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Vi får være med barna deres hver dag. Vi kommer hjem med kaviarflekker på klærne, glitter i pannen og kanskje også en liten snørrklyse i håret etter å ha vært der for barnet ditt da det falt og trengte trøst. Vi deler sorger og gleder med barna og blir oppriktig glad i barna deres i den tiden vi tilbringer sammen i barnehagen.

Konflikt om alderdommen

Samtidig er det ikke til å stikke under en stol at vi har et krevende yrke. Sykefraværet er generelt høyt, og det skaper utfordringer for bemanningssituasjon, som igjen ofte gir ekstra arbeidsbelastning på de ansatte. Det er en vel dokumentert sammenheng mellom det å ha høy belastning og helseplager knyttet til tidlig avgang i yrkeslivet. Barnehageansatte troner blant toppen i denne statistikken. Pensjon er derfor et viktig tema for oss som jobber i barnehage.

Nå er det brudd i forhandlingene mellom Private Barnehagers Landsforbund (PLB) og Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta. Partene er langt fra hverandre, og uenigheten er stor. Konflikten handler om vår fremtid- alderdommen. Vi har hatt en pensjonsavtale der medlemmene har betalt inn en viss andel av lønnen i påvente av innføring av livsvarig AFP. Protokoller fra 2019, 2020 og 2021 sier tydelig at innføring av livsvarig AFP for PBL-området skal innføres seinest fra 1. januar 2023, og PBL innrømmer også at dette har vært en intensjon.

To viktige prosenter

Det som samtidig må fremheves er at PBL samtidig ønsker å svekke arbeidstakeres pensjonssparing. I dag er privat sektor under PBL i en overgang der arbeidstaker betaler 3 prosent og arbeidsgiver betaler 4 prosent, til sammen 7 prosent. Nytt forslag til PBL er 2 prosent fra arbeidstager, som er som i offentlige barnehager, og 3 prosent fra arbeidsgiver, til sammen 5 prosent. Dette medfører en reduksjon i innbetaling på 2 prosent. Ikke så mye det tenker en kanskje, men når en kommer ved arbeidslivets slutt og pensjonisttilværelsen kommer betyr de 2 prosentene veldig mye.

Hvis PBL får det som de vil, vil Ola og Kari i en privat PBL-barnehage få mange titusener kroner mindre i året i pensjon enn ansatte i offentlige barnehager. Arbeidstakerne i privat sektor krever ikke mer enn det de har i offentlig sektor. Vi forventer likebehandling, verken mer eller mindre.

Publisert: