Oljedirektoratet kan omdannes til et sokkeldirektorat

DEBATT: Oljedirektoratet kan omdannes til et Sokkeldirektorat med overordnet ansvar for forvaltningen av energi- og mineralressursene i Norges store havområder.

«Med stødig hånd har Oljedirektoratet hatt ansvaret for ressursforvaltningen av olje og gass på norsk sokkel, i tråd med det beste av norske embetsverktradisjoner», skriver Tom Henning Slethei, Stanley Wirak og Kari Nessa Nordtun.

Debattinnlegg

 • Tom Henning Slethei
  Ordfører i Sola (Frp)
 • Stanley Wirak
  Ordfører i Sandnes (Ap)
 • Kari Nessa Nordtun
  Ordfører i Stavanger (Ap)
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Den norske oljemodellen er beskrevet som en stor suksess. Nå må den fornyes sammen med endret energibilde og forvaltningen av våre havområder.

Neste år er det 50 år siden Stortinget besluttet å opprette Oljedirektoratet og Statoil. På vei mot jubileet er det på tide å tenke nytt om Oljedirektoratets rolle. Stavanger har vært stolt vertskap for dette statlige forvaltningsorganet, og nettopp vi bør ta diskusjonen: Hvordan skal de neste tiårene for Oljedirektoratet være? Vi tror svaret ligger i å gi OD et større og enda mer framtidsrettet ansvar, en helhetlig forvaltning av arealene og de energirelaterte aktivitetene på norsk sokkel.

Det store bildet forteller oss at den norske forvaltningsmodellen har vært preget av framsynte politikere og spesielt flinke byråkrater.

Stort potensial

Norge forvalter enorme havområder. Ny næringer er på vei. Havvind-konsesjoner er utlyst. Havbunnsmineraler er et nytt og spennende område, hvor Oljedirektoratet allerede spiller en rolle. Undergrunnen i Nordsjøen, flere tusen meter under havbunnen, skal bli deponeringsplass for CO₂. Potensialet er stort for hvordan norsk sokkel kan bli en del av svaret på Europas utfordring med fangst og lagring av CO₂-utslipp. Samtidig sikter havbruksindustrien mot mer bærekraft og planlegger anlegg langt til havs.

Klimanøytralt hydrogen, fra naturgass med karbonfangst og lagring, kan bli laget i stor skala. OD vet best om gassressursene til dette er til stede på norsk sokkel, og hvor CO₂ kan lagres i reservoarene. Og hvordan eksisterende offshoreplattformer kan brukes i hydrogenframtiden. Samtidig vet vi at «tradisjonell» oljevirksomhet skal pågå i tiår framover – for den virksomheten skal utvikles, ikke avvikles.

Ekstreme økonomiske verdier

Vi ser en ny politisk vilje til å satse langsiktig på havnæringene. Hvilket myndighetsorgan skal sørge for at AS Norge får mest ut av den utrolig rike sokkelen vi har? Hvem skal forvalte de ulike lisens- og konsesjonsordningene for mangfoldet av aktiviteter? Hvordan skal disse ressursene og arealene forvaltes? Hvordan vekte de ulike interessene? Hvordan sikre et helhetlig blikk? Ekstreme økonomiske verdier står på spill, med mulig arealkamp. OD har erfaring med den krevende avveiningen mellom miljø og økonomi, drift og utbygging til havs – og sameksistens mellom brukerne av havet.

Oljedirektoratet har kompetansen. Oljedirektoratet kan bli Sokkeldirektoratet. Med stødig hånd har Oljedirektoratet hatt ansvaret for ressursforvaltningen av olje og gass på norsk sokkel, i tråd med det beste av norske embetsverktradisjoner. Faglig sterk, nøytral og lojal der det kreves, tydelig når det trengs.

Eksemplene er mange, men glansnummeret er da OD tvang gjennom utvinning av den vanskelige oljen på Troll-feltet, på tvers av oljegigantenes innstilling. Fremtidsrettet tenkning sikret ressurser verd hundrevis av milliarder kroner og tusenvis av arbeidsplasser – for fellesskapet. Det kalles aktiv forvaltning av konsesjonssystemet.

ODs sentrale rolle i den norske oljemodellen kan overføres til et bredere mandat og ansvar i takt med at sokkelens areal skal brukes til et mangfold av aktiviteter. Det samme gjelder Petroleumstilsynet, som allerede har fått oppsynet med sikkerhetsregimet innen havvind. Som en logisk følge av at OD får økt ansvar, bør det vurderes om tilsynets domene utvides til også å gjelde sikkerheten for de andre aktivitetene på sokkelen.

Kløktige grep

Det store bildet forteller oss at den norske forvaltningsmodellen har vært preget av framsynte politikere og spesielt flinke byråkrater. Selvsagt er det et lykketreff at ressursene ligger der hvor de er. Men det finnes mange eksempler på kløktige grep, offensive framstøt og forstandige trekk for å sikre Norge en unik posisjon blant verdens olje- og havnasjoner.

For framtiden må vi være like dyktige når vi står overfor nye utfordringer, med en sokkel som skal klargjøres for et nytt mangfold av aktiviteter, interesser og forvaltning av nye ressurser og arealer.

Norge er en av verdens store hav- og kystnasjoner. Forvaltningen må tilpasses nye muligheter, energitransformasjonen og fornysamfunnet. Et nytt Sokkeldirektorat kan være en del av svaret.

Les også

 1. – Petroleums­bransjen representerer arbeids­plasser for fram­tiden

 2. Vil flytte eierskapet i Equinor

Publisert:
 1. Debatt
 2. Norsk sokkel
 3. Oljedirektoratet
 4. Petroleumstilsynet
 5. Stanley Wirak

Mest lest akkurat nå

 1. Utdrikkingslag skremte livredde restaurantgjester - siktet for grove trusler

 2. Åpning av Byhaugtunnelen utsatt igjen

 3. Storm av henvendelser etter streik

 4. HRS: Båt skal ha kjørt på land i stor fart

 5. Skuespilleren Anne Heche er død

 6. Du trenger ikke en stor hage for å plante et tre. En krukke holder lenge