Kraft fra land bidrar til lavere utslipp

Kraft fra land gir lavere utslipp i Norge, skriver olje- og energiminister Tina Bru (H).

Debattinnlegg

 • Tina Bru
  Tina Bru
  Olje- og energiminister (H)
Publisert: Publisert:

«Hvilket klima snakker Tina Bru om? Børsklimaet, kanskje?», spør Rune Folkvord i et innlegg 11. desember. Han hevder at kraft fra land til norsk sokkel ikke har klimaeffekt.

Høy pris

Kvoteplikt og CO₂-avgift medfører at oljeselskapene står overfor en høy pris for å slippe ut klimagasser fra norsk sokkel. Denne virkemiddelbruken gir selskapene sterk egeninteresse i å redusere sine utslipp. Dette har ført til at det opp gjennom årene er brukt store ressurser på å redusere utslippene på norsk sokkel, noe som er en viktig grunn til at det produseres olje og gass med lave utslipp i Norge.

Kraft fra land innebærer store investeringer. Selskapenes forventninger om fremtidige kostnader ved å slippe ut CO₂ vil være en del av deres lønnsomhetsvurdering ved denne type tiltak. Selskapene vil i sin beslutning vurdere lønnsomheten i kraft fra land opp mot tradisjonell kraftforsyning med gassturbiner. Derfor er dagens politikk klok – denne type tiltak må vurderes fra felt til felt.

Lavere utslipp

Økt bruk av kraft fra land i petroleumsvirksomheten vil bidra til å redusere de nasjonale utslippene våre. EUs kvotesystem setter et tak på den totale mengden klimagasser som kan slippes ut av virksomhetene i systemet. Bedriftene som er en del av systemet, vil i fellesskap redusere utslippene med 43 prosent i 2030 sammenlignet med 2005.

Over tid har det bygget seg opp et overskudd av utslippskvoter. Det er derfor introdusert regler som gjør at nye tiltak som reduserer utslipp frem mot 2030 kan føre til at kvoter overføres til en reserve. Fra 2023 kan kvoter fra denne reserven bli permanent slettet (slettemekanismen). Dersom kraft fra land-prosjekter bidrar til at flere kvoter slettes, vil det igjen bidra til utslippsreduksjoner på europeisk nivå. Hvor mye utslippene vil bli redusert er vanskelig å fastslå, og vil avhenge av utviklingen i kvotesystemet. Det vil også avhenge av utslippseffekten av at gassen som frigjøres ved kraft fra land blir solgt i gassmarkedet, og hvordan økt bruk av elektrisk kraft fra nettet påvirker kraftmarkedet.

Det er derfor faglig belegg for å hevde at kraft fra land-tiltak på norsk sokkel gir lavere utslipp i Norge, og at det retningsmessig også kan bidra til utslippsreduksjoner på europeisk nivå.

Les også

 1. Hvilket klima skriver Tina Bru om? Børsklimaet, kanskje?

 2. Mer elektrifisering er fremtiden – også offshore

Publisert:
 1. Norsk sokkel
 2. Tina Bru
 3. CO2

Mest lest akkurat nå

 1. Blankt nei til 110-grense i Ryfast

 2. Mistet lappen i trafikkontroll på Ganddal

 3. Fishglobe har bygd ny «kule» for oppdrettslaks

 4. Se hvor det kan komme nye hytte­felt

 5. Politiet: Båt funnet i Tokagjelet der tre personer er savnet

 6. Bør jeg ta influensavaksinen selv om jeg er frisk til vanlig og 33 år?