Jo visst kan innbyggerne i kraftkommunene få billigere strøm!

DEBATT: Innbyggere i kraftkommuner har grunn til å stusse dersom de ikke tilbys billige strøm.

Debattinnlegg

  • Arne Hope
    Stavanger
Publisert: Publisert:

I Aftenbladet fredag undres en innbygger i kraftkommunen Hjelmeland over at strømmen er like dyr som for de som bor lenger borte. Nå er det ikke akkurat noe spesielt at en vare koster det samme der den blir produsert som i resten av landet. Men når det gjelder strøm, trenger det ikke være slik. Grunnen heter konsesjonskraft.

Kraft til eget forbruk

Vassdragsreguleringsloven fra 1917 inneholder nemlig en bestemmelse som var ment å sikre rimelig kraft i det området kraften ble produsert. 10 %, av «den for hvert vannfall innvunne økning av vannkraften», kan tildeles til kommune eller fylkeskommuner der kraftanlegget ligger i. Dette har blitt praktisert slik at kommunene tar ut konsesjonskraft begrenset oppad til eget forbruk. Det som eventuelt blir til overs, blir tildelt fylkeskommunen.

Kraften skal leveres til en gjennomsnitts selvkostpris for et representativt antall vannkraftverk i hele landet. For 2022 er denne prisen 11,57 øre pr. kWt. For konsesjoner gitt før 1959, skal selvkostprisen regnes i forhold til den enkelte konsesjon. Siden det da ofte er snakk om gamle nedbetalte verk, blir prisen gjerne enda lavere. Kommunene og fylkeskommunene bestemmer selv hvordan de vil disponere kraften. Med få unntak selges den videre på det samme markedet som kraftselskapene, noe som gir kjærkomne inntekter i kommune- og fylkeskassene.

For tort og svie

Selvsagt er størrelsen på disse inntektene avhengige av markedsprisen til enhver tid. Men hvorfor får ikke innbyggerne i disse kommunene glede av selvkostprisen på sin strømregning? Det er flere grunner til det. For det første har det i mange år vært liten forskjell i praksis på konsesjonskraftpris og markedspris. For det andre har kommunestyrene gjerne vurdert det slik at det er bedre å bruke pengene på kommunale goder enn på lav strømpris. For det tredje blir det kanskje sett på som umusikalsk at innbyggerne i noen kommuner skal betale mindre for strømmen bare fordi de tilfeldigvis bor i en kraftkommune.

Disse vurderingene er kommunestyrene i sin fulle rett til å gjøre. Men kanskje er tiden nå kommet for å ta fram den opprinnelige hensikten bak vassdragsreguleringslovens § 22, nemlig å sikre områdene rundt kraftverket tilgang på rimelig strøm. Det er disse områdene som har blitt utsatt for naturinngrepene som har vært nødvendige for å forsyne landet, og etter hvert også Europa, med verdifull energi.

Publisert: