Russiske barn har ikke skylda for krigen i Ukraina

DEBATT: Fordomsfulle kommentarer som voksne kommer med til barna, eller lar barna overhøre, blir gjentatt i skolegården.

Noen av Ukrainas 7,5 millioner barn, trygt framme i en polsk fryktningleir i Przemysl, – med nye, varme klær og kosebamser.
  • Monica Sydgård
    Monica Sydgård
    Leder, Norgesprogrammet i Redd Barna
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Flere steder i landet opplever barn og ungdom med russiske foreldre eller russisk opprinnelse hets og mobbing på grunn av krigen i Ukraina. «Hvis det er et russisktalende barn i klasserommet, kan de oppleve å bli utnevnt som skyldig og måtte stå til ansvar for Russlands handlinger», sier styrelederen i Norsk-russisk forening i Bodø til NRK.

Det bor om lag fire tusen personer født i Norge med russiske foreldre, ifølge SSB. Om lag tusen er født i Norge med ukrainske foreldre. Ingen av dem har skyld i krigen som nå utspiller seg. Og mange av barna finner man i norske skolegårder.

Verken russiske barn i Norge eller den alminnelige russer har skyld for krigen som nå utspiller seg. Ingen ungdommer skal hetses på nettet eller mobbes for hva som foregår i Kreml, og ingen barn i norske skolegårder skal mobbes for hva noen voksne personer velger å gjøre.

Alle kriger er kriger mot barn

I Norge sitter det også russiske barn og unge som kan kjenne på skyld og skam nå. Flere av dem har venner og familie på både russisk og ukrainsk side. Slik rammer krigen disse barna også, og de trenger å bli sett og hørt og oppleve omsorg og forståelse. De trenger ikke at andre påfører dem en enda større skyldfølelse.

Ukraina har 7,5 millioner barn, og mange av dem er nå på flukt fra hjemmene sine og krigshandlingene. Den økende humanitære katastrofen i landet med masseflukt vekk fra krigen, trenger også barn i Norge hjelp til å forstå. Snakk gjerne med barna om hva krig er, hva en flyktning er og hvorfor millioner av mennesker i verden er flyktninger. Noen av de som flykter, kommer også hit til vårt land. Det kan man snakke om, og oppfordre til å ta ekstra godt vare på venner og klassekamerater som har opplevd krig.

Les også

Slik snakker du med barn og unge om krigen

Voksne som rollemodeller

Det er et voksent ansvar å stå sammen om å ta vare på barna nå, uansett hvilket land de eller foreldrene kommer fra. I tiden framover trenger barna våre gode, trygge rollemodeller som respekterer hverandre, og som står opp mot fordommer, hets og trakassering.

Fordomsfulle kommentarer voksne kommer med til barna, eller lar barna overhøre, blir gjentatt i skolegården. Dette er det viktig å tenke på i dagene framover.

Når lærere og elever snakker om krigen i klasserommet, bør man være på vakt for å unngå å bygge opp om fordommer og følelser av skyld eller skam hos enkeltelever. Å fordele skyld og skam i barnegruppa kan gi grobunn til å legitimere at det er greit at hets og mobbing skjer.

Publisert: