• «Å likestille mor og far under ei tredeling av permisjonsordninga, undergrev den påkjenninga det er for mor å gå gravid, føde og amme», skriv Aina Alfredsen Førde. Shutterstock/illustrasjonsbilde

Inga lov kan likestille biologisk ulikskap

DEBATT: Stol på at foreldra veit kva som er best for deira familie. Og få på plass far sin sjølvstendige rett til opptening av permisjon!