• «Jeg opplever ønsket om mindre bruk av tvang i den norske helsetjenesten som et ønske fra fagfolk, pasienter og pårørende», skriver Bent Høie. Lars Idar Waage

Tvang er brukt for lett og for mye

DEBATT: De færreste mener tvang aldri skal brukes. Men de fleste mener tvang har blitt brukt for lett og for mye.