Tvang er brukt for lett og for mye

DEBATT: De færreste mener tvang aldri skal brukes. Men de fleste mener tvang har blitt brukt for lett og for mye.

«Jeg opplever ønsket om mindre bruk av tvang i den norske helsetjenesten som et ønske fra fagfolk, pasienter og pårørende», skriver Bent Høie.
  • Bent Høie
    Helse- og omsorgsminister, H
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Vi har gjort det vanskeligere å bruke tvang i psykisk helsevern. Men det er fortsatt tillatt hvis pasienten er så syk at han eller hun ikke kan ta beslutninger på egne vegne, eller er til fare for andre.

Stemmer ikke

I et innlegg i Aftenbladet 5. mars hevder professor Tor K. Larsen at jeg har gjort det vanskeligere å bruke tvang uten å lytte til fagfolk. Det stemmer ikke. Lovendringen var et av forslagene fra et utvalg som har sett på bruk av tvang i helsetjenesten. I dette utvalget satt det både fagfolk fra helsetjenesten og jurister. Forslaget fikk bred støtte da utvalgets rapport ble sendt på høring.

Dette var noe av det som lå og ventet på meg da jeg ble statsråd i Helse- og omsorgsdepartementet i 2013. Jeg mente da - og jeg mener nå - at vi må ta grep på mange områder for å få mindre bruk av tvang og riktig bruk av tvang i helse- og omsorgstjenesten. Å gi pasientene bedre rettssikkerhet og mer medbestemmelse, er ett av disse grepene. Larsen hevder at jeg med dette har gjort det vanskelig å bruke tvang overfor personer som er til fare for seg selv og andre. Men det er fortsatt tillatt å bruke tvang overfor pasienter som er så alvorlig syke at de ikke kan ta beslutninger på egne vegne eller er til fare for andre.

Uoversiktlig

Vi har fire ulike sett med regler for tvangsbruk i den norske helse- og omsorgstjenesten. Det er uoversiktlig både for behandlere og pasienter. Derfor har vi bedt et utvalg komme med forslag til hvordan regelverket kan bli klarere og mer samordnet. I utvalget sitter fagfolk fra helsetjenesten, jurister og representanter for pasienter og pårørende. I juni kommer de med anbefalingene sine.

Jeg er enig med Larsen i at behandlingen av de sykeste pasientene som både har psykiske lidelser og ruslidelser er blant de mest krevende oppgavene i den norske helsetjenesten. Her har vi fortsatt en jobb å gjøre for å få på plass bedre og mer helhetlig behandling, både på sykehusene og ute i kommunene. Jeg skal gjøre min del av denne jobben, og jeg vet at mange engasjerte fagfolk i sykehus og kommuner som kommer til å gjøre sin.

Jeg tviler ikke på at Larsens intensjon om å disse pasientene god behandling, men jeg stusser over at han fremstiller mer bruk av tvang som løsningen.

Møtt veldig syke

Larsen hevder at jeg ikke lytter til fagfolk og at jeg bare lytter til de friskeste pasientene. Det stemmer ikke. Jeg har møtt mange tidligere og nåværende pasienter som har vært veldig syke. De færreste av dem mener at tvang aldri skal brukes. Men de fleste av dem mener at tvang har blitt brukt for lett og for mye.

Jeg har det samme inntrykket etter å ha møtt mange fagfolk på området: De færreste mener at tvang aldri skal brukes. Men de fleste mener at tvang har blitt brukt for lett og for mye. Mange av disse fagfolkene jobber målrettet for å få ned bruken av tvang.

Helse Nord-Trøndelag er blant stedene i landet som bruker minst tvang. «Dette handler først og fremst om kultur», sier Kathinka Meirik, leder av psykiatrisk klinikk.

Ved Nordfjord psykiatrisenter har psykiater Trond Aarre og hans kolleger arbeidet målrettet i mange år med holdninger og tidlig innsats for å forebygge tvang. Der er tvangsbruken svært lav.

Lovisenberg sykehus i Oslo reduserte bruken av belter med 80 prosent ved å endre måten å jobbe på. «Vi har de samme pasientene som tidligere. Det er vi som jobber her som har endret oss», sier klinikksjef Martin Veland.

Ønske fra fagfolk

Jeg opplever ønsket om mindre bruk av tvang i den norske helsetjenesten som et ønske fra fagfolk, pasienter og pårørende. Det er også et ønske fra meg. Jeg håper det også er et ønske fra Tor K. Larsen.

Les også

Tor Ketil Larsen: «Noen ganger er tvang nødvendig – politisk innblanding i grenser til det skandaløse»

Les også

Helseminister Bent Høie: Jeg lytter heller til pasientene

Les også

Tor Ketil Larsen: Jeg lytter også til pasientene, Høie!

Les også

Høie er over grensen til det arrogante

Les også

Hylekoret mot Høie

Les også

Vrangforestillingene på lukket avdeling


Publisert: