• «Vi har etterlyst, og kommer til å fortsette å etterlyse, et godt regnestykke som viser at å avvikle private leverandører av barnevernstjenester vil føre til ’mer omsorg for pengene’», skriver Mona Lien. Illustrasjonsbilde, Scanpix

Penger bevilget til omsorgstjenester går ikke til profitt

DEBATT: Det er viktig for oss å understreke at penger bevilget til omsorgstjenester først og fremst går til flere og bedre tjenester – ikke til profitt, slik For Velferdsstaten fremstiller det.