• «Inngrepet på Gangenes vil legge beslag på store arealer med dyrka mark i et landbruks- natur og friluftsområde som har høy regional og nasjonal verdi», skriver, Einar Karsten Ask. Einar Karsten Ask.

Matjord – nå må politikerne i Rennesøy våkne

DEBATT: Det er viktig å styrke næringslivet i Rennesøy kommune, men det synes urimelig å omdisponere jordbruksareal i et landbruksområde samtidig som vi har et godt egnet næringsområder for denne type industri i kommunen.