• «I vår digitale tidsalder vil arbeidslivet nyte godt av våre barns kompetanse og trygghet innen teknologi. Da må vi også møte disse ferdighetene med mer kunnskap og et mer nyansert språk, uten å fordømme eller forby», skriver Camilla Lynne Bakkeng NTB Scanpix (illustrasjonsbilde)

Angriiip, for helvete!!!

KRONIKK: Uvitenhet skaper fordommer, og de som velger å bruke fritiden sin på dataspill, møter ofte moralsk fordømming. Men altfor mange ser ikke ferdighetene og kompetansen gamerne utvikler, og her har også arbeidslivet en utfordring.