• «Hareide har stått for den viktigaste ryddinga i KrFs politiske ståstad i høve til regjeringssamarbeid, tydeliggjering for veljarane på lang, lang tid», skriv Vibeke Løland. NTB Scanpix

Hareide står att som ein vinnar

Knut Arild Hareide du tapte, men står att som ein vinnar.