• – For å få ytterligere kunnskap om hvordan utslipp fra skipstrafikken påvirker nitrogendioksid-konsentrasjonene i byen, har kommunen plassert ut såkalte passive prøvetakere på to steder i Vågen, skriver Britt Ann K. Høiskar og Kjersti K. Tørnkvist. Pål Christensen

«Kommunen måler luftkvalitet etter «boka»

DEBATT: I et debattinnlegg datert 27.09. av Stian Håland trekkes luftkvalitetsmålingene utført av Stavanger kommune i tvil. Det er det ingen grunn til – kommunen gjør alt «etter boka».