«Kommunen måler luftkvalitet etter «boka»

DEBATT: I et debattinnlegg datert 27.09. av Stian Håland trekkes luftkvalitetsmålingene utført av Stavanger kommune i tvil. Det er det ingen grunn til – kommunen gjør alt «etter boka».

– For å få ytterligere kunnskap om hvordan utslipp fra skipstrafikken påvirker nitrogendioksid-konsentrasjonene i byen, har kommunen plassert ut såkalte passive prøvetakere på to steder i Vågen, skriver Britt Ann K. Høiskar og Kjersti K. Tørnkvist.

Debattinnlegg

 • Britt Ann K. Høiskar
  Forskningsdir. i NILUs avdeling for by og industri
 • Kjersti K. Tørnkvist
  Avdelingsdir. i NILUs avdeling for måle- og instrumentteknologi
Publisert: Publisert:
Les også

Stian Håland: Cruiseskip – ,åling av luftkvalitet gir falsk trygghet

iconDenne artikkelen er over tre år gammel

«Boka» vi refererer til er Det europeiske luftkvalitetsdirektivet (2008/50/EF), i tillegg til EUs kommisjonsdirektiv 2015/1480 og Forurensningsforskriftens kapittel 7. Til sammen utgjør dette et meget detaljert regelverk for hva slags luftforurensende stoffer som skal måles, hvordan, hvor og hvor ofte.

Benytter anerkjente metoder

Alle europeiske land måler luftkvalitet i tråd med disse direktivene. Det betyr at de bruker de samme referansemetodene for å måle luftkvalitet, og de samme drifts- og kalibreringsrutinene for å sikre data av høy kvalitet og med lav usikkerhet. Det betyr også at det så langt bare er målinger fra såkalte referansestasjoner som anses å være av høy nok kvalitet til å kunne brukes som grunnlag for lovgivning på feltet, og også til å basere helseråd på.

Vi jobber alle mot et felles mål om å sikre befolkningen ren luft.

Målestasjonene på Kannik, Våland og Schancheholen inneholder følsomme instrumenter som registrerer svært nøyaktige luftkvalitetsdata hver time. De er også meget driftssikre og måler korrekt under alle meteorologiske forhold – og ja, de er forholdsvis dyre å installere og drifte. Men de er da også «Rolls Roycene» på luftkvalitetsmarkedet, og det finnes foreløpig ikke noe reelt alternativ til dem. Det er fordi andre typer sensorer på markedet inntil videre ikke kan tilby samme stabilitet, nøyaktighet og presisjon.

Målingen er godt utprøvd

For å få ytterligere kunnskap om hvordan utslipp fra skipstrafikken påvirker NO₂-konsentrasjonene i byen, har kommunen dessuten plassert ut såkalte passive prøvetakere på to steder i Vågen. Disse gir riktignok kun en gjennomsnittsverdi for en hel måned, men er et nyttig og rimelig verktøy for å få en indikasjon på nivåene i området der man måler. Denne målemetoden er godt utprøvd, og er godkjent og mye brukt for nettopp denne typen grovkartlegging. Målingene skal foregå i ett år, og dersom resultatene indikerer høye NO₂-nivåer i havneområdet vil det være naturlig å gå videre med detaljerte målinger med referansemetoder for å kartlegge bidrag fra ulike kilder.

Les også

Utslippene fra cruiseskipene må ned

Målingene som foretas i Stavanger kommune sammen med tiltaksutredningen for lokal luftkvalitet gir et godt bilde av luftkvaliteten i kommunen og danner et godt grunnlag for politiske beslutninger vedrørende lokal luftkvalitet.

Mikrosensorteknologien er på vei inn

De siste årene er det kommet en rekke rimelige målesystemer basert på mikrosensorteknologi på markedet. NILU har deltatt og deltar i flere forskningsprosjekter som involverer bruk av mikrosensorer for å få informasjon om luftkvaliteten med høyere geografisk oppløsing, og fremtiden ser lovende ut.

Foreløpig er det ikke utviklet standardiserte metoder for kvalitetssikring av data fra denne type sensorsystemer, slik vi har for de faste referansemålestasjonene. Men det arbeides med å utvikle standardisert kvalitetssikring av data fra denne type sensorsystemer for hele Europa, og NILU deltar aktivt i dette arbeidet. I tillegg foregår det flere forskningsprosjekter som nettopp ser på hvordan man skal sikre at slike nettverk gir data av god nok kvalitet til å kunne brukes som både beslutningsgrunnlag og som generell informasjon om luftforurensning.

Hva skjer videre?

At CTO i InnoSense, et spinoffselskap fra NILU og som NILU fortsatt eier deler av, hevder at målingene som gjøres i Stavanger gir falsk trygghet er vi uenige i. Det er svært viktig å skille mellom kvalitetssikrede målinger gjennomført i henhold til felleseuropeiske krav og gjennomprøvde rutiner, og ny teknologi vi har stor tro på, men som fortsatt er i utviklingsfasen.

Vi jobber alle mot et felles mål om å sikre befolkningen ren luft, og vi mener at mikrosensorteknologi på sikt vil ha stor nytteverdi for norske kommuner. Et nettverk av mikrosensorer kan, når datakvaliteten blir god nok, supplere de kvalitetssikrede målingene og være med på å gi svært spesifikk informasjon om luftkvalitet over hele byen. Det vil være til nytte for oss alle.

Inntil videre kan alle som er interessert finne informasjon om luftmålingene i Stavanger, med tilhørende helseråd, på www.luftkvalitet.info.

Les også

 1. Ikke dårlig luft fra cruiseskip

 2. Dårlig argumentasjon om luftforurensning

 3. Cruiseskipene svir av hele miljøbesparelsen

 4. Cruisenæringen får uforholdsmessig mye kritikk

Publisert:
 1. Debatt
 2. Luftforurensning
 3. Skipstrafikk
 4. Utslipp

Mest lest akkurat nå

 1. Kilder: - Østenstad blir Braut Haalands «pengemann»

 2. Måkenachspiel etter Gladmaten

 3. Styreleder i Stavanger-hotell tiltalt for skattefusk

 4. Konflikt hos Kverneland - ansatte jobber for halv maskin

 5. Milliongebyr til Bli Vakker, Blush og Coverbrands etter Black Week

 6. Kristoff trygt i mål etter søkkvåt tempo: – Det er i morgen Touren starter for meg