Hvor syk må man være for å få sykehjemsplass?

DEBATT: Stavanger har en høyere sykehjemsdekning og bruker mer penger på eldreomsorg enn de andre større byene i Norge. De aller fleste eldre ønsker å bo hjemme så lenge de kan, og vi prøver å tilrettelegge for dette så godt vi kan.

– Om noen dager reiser jeg opp til mine foreldre slik at min bror skal få dra på en velfortjent vinterferie. Derfor både forstår jeg, og har stor respekt for den fantastiske innsatsen mange pårørende gjør, skriver Kåre Reiten.
  • Kåre Reiten
    Kåre Reiten
    Leder, Levekårsstyret i Stavanger (H)
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Arild Topdahl utfordrer meg i et leserinnlegg i Aftenbladet 7. februar på «Hvor døde må vi være for å få sykehjemsplass». Han utfordrer meg til å gå ut i felten og bli kjent med virkeligheten, som er forskjellig fra mine teoretiske vurderinger.

Velkjent situasjon

Han beskriver så veldig godt en velkjent situasjon der faren på 96 år er syk, og har kunnet være hjemme takket være en kone som stiller opp for ham 24 timer i døgnet, men som nå er veldig sliten av dette. Faren står nå på venteliste for langtidsplass på sykehjem, og de ønsker begge en plass der de kan bo sammen. Han lurer på om dette er for mye forlangt.

For å få sykehjemsplass må man ha behov for døgnkontinuerlig hjelp, og det er den medisinske og pleiemessige situasjonen som kvalifiserer for plass. Er man et ektepar der begge er i denne situasjonen, så «garanterer» vi for at de skal få bo sammen på samme sykehjem. Hvis en av ektefellene derimot er så frisk at den kan klare seg hjemme, så vil vedkommende ikke få tilbud om plass, og den det gjelder vil som oftest heller ikke ønske dette. Hyppige besøk på sykehjemmet blir da løsningen for ektefellene.

Den fantastiske utviklingen med at vi lever mye lenger, krever at vi innen eldreomsorgen tenker nytt og planlegger realistisk.

Utsagnene er feil

Så kan man selvsagt si at dette er forferdelig i verdens rikeste land, og at politikerne i Stavanger ikke prioriterer de eldre. Problemet med begge utsagnene, er at begge er feil. Stavanger har en høyere sykehjemsdekning og bruker mer penger på eldreomsorg enn de andre større byene i Norge. De aller fleste eldre ønsker å bo hjemme så lenge de kan, og vi prøver å tilrettelegge for dette så godt vi kan. «Leve Hele Livet»-prosjektet med opptrening av eldre etter sykdom, tekniske hjelpemidler i hjemmet og hjemmesykepleie gjør at de aller fleste eldre kan bo hjemme hele livet.

Les også

Den lange, skjøre livskvelden

Må tenke nytt

Vi ønsker å bygge «seniorboliger» der eldre kan kjøpe seg leiligheter, og der hjemmesykepleien holder til i 1. etasje. Den kommende «eldrebølgen» gjør at vi må tenke nytt, og at vi alle i større grad enn før må planlegge vår alderdom. Å bo i sin store enebolig fra vugge til grav, er ikke så lurt når man ikke kan gå i trapper lenger.

Sykehjemmene våre er nærmest å regne som B-sykehus, og er beregnet for de sykeste eldre som trenger omfattende medisinsk behandling og pleie. For å erstatte de gode gamle aldershjemmene, og for å forebygge ensomhet; må vi derfor bygge seniorboliger, omsorgsboliger osv. der eldre også kan kjøpe seg leiligheter og bo siste delen av sitt liv. Den fantastiske utviklingen med at vi lever mye lenger, krever at vi innen eldreomsorgen tenker nytt og planlegger realistisk.

Vil takke Topdahl

Avslutningsvis vil jeg takke Topdahl for et velskrevet leserinnlegg, men samtidig gjøre oppmerksom på at jeg ikke bare har en teoretisk innsikt når det gjelder eldreomsorg. Jeg jobber de fleste dager som fastlege med mange pasienter som er i samme situasjon som hans foreldre. Jeg er selv så heldig at jeg har foreldre på akkurat samme alder som hans, og med samme problematikken. Vi er fem søsken som med jevne mellomrom pendler til Romsdalen for å avlaste vår yngste bror som gjør en fantastisk innsats for at mine foreldre skal få bo hjemme så lenge som de kan. Om noen dager reiser jeg opp til mine foreldre slik at han skal få dra på en velfortjent vinterferie. Derfor både forstår jeg, og har stor respekt for den fantastiske innsatsen mange pårørende gjør for at deres foreldre skal få en verdig avslutning på et langt liv!

Publisert: